Terje Hegnes

Terje Hegnes vart fødd i Bergen, og opplevde krigen på nært hold som barn. Deler av oppveksten budde han på barneheimen på Garnes, der han fekk skulegang, arbeidstrening og venner. Han reiste tidleg til sjøs, og vart etterkvart motormann. I etterkrigstida segla han saman med mange krigsseglarar, og reiste verda rundt. Sjølv fekk han oppleve både Koreakrigen og Vietnamkrigen under si tid på sjøen. Etter at han gav seg som sjømann, fekk han jobb som maskinist på Haukeland Sjukehus, og hadde ansvar for dampkjelar og anna teknisk utstyr. Der vart han varande heilt til han pensjonerte seg.

Terje Hegnes