Ragnar Nielsen

Ragnar Nielsen si forteljing strekk seg frå gullalderen i norsk sjøfartsindustri, til langt inn i vår tid.

Han begynte sin karriære som sjømann då han var 16 og eit halvt år gammal. I utgangspunktet ville han utdanne seg som skipsførar, men valde å gå inn i sjøforsvaret, då dei tilbaud gratis utdanning, kost og losji. Før han kunne begynne på sjøkrigsskulen måtte han derimot ha 18 månader med fartstid. Han mønstra derfor på skoleskipet Gann i 1959, straks etter at han hadde fullført realskulen. Som førstereisgut fekk han segle til New York med Stavangerfjord, og der mønstra han på oljetankaren Rayla. Han fortel om ustabile krigsseglarar og kollisjon i Panamakanalen.

I 1961 begynte han på sjøkrigsskulen. Aspirantopplæringa fekk han på fregatten Draug, før han vart sendt på skuleskipet KNM Haakon VII. Etter dette tenestegjorde han på jagaren KNM Bergen til 1966, før han vart sambandsoffiser og tredjekommanderande på KNM Valkyrien. Under den kalde krigen opplevde han litt av kvart, mellom anna nærgåande russiske trålarar, tallause ubåtobservasjonar og auka beredskap under Yom Kippur-krigen i 1967.

Etter endt teneste begynte han som meglarassistent for meglaren Sander i Bergen, før han begynte i operasjonsavdelinga til Hilmar Reksten sitt rederi. Der var han frå 68 til 73, då han gikk over til Johan Ludwig Mowinckel Reksten sitt rederi, før han gjekk over til å jobbe med biltransport for Ugland i Grimstad i 1975. Her vart han varande fram til han gjekk over til Billabong i 1981. Han fortel om brokete tider i sjøfartsindustrien frå slutten av 80-talet, og korleis stadig meir av den norske sjøfartsindustrien vart flytta til lågkostland. Frå 1995 og fram til han pensjonerte seg i 2010 hjalp han Westfal-Larsen med å etablere seg i Singapore. Det mest dramatiske minnet hans frå denne perioden er når det eine skipet deira vart kapra av somaliske piratar, og dei påfølgande forhandlingane.

Ragnar Nielsen - Del 1

Ragnar Nielsen - Del 2

Logg - Del 1:

00:00:05:00 Født i Halden i 1943.

00:00:15:00 Dro til sjøs 16 1/2 år gammel.

00:00:30:00 Morfar hadde seilt som 3. maskinist.

00:00:40:00 Jeg ville ha en utdannelse som skipsfører.

00:01:00:00 Forsvaret kunne tilby gratis utdanning.

00:01:25:00 Måtte ha 18 måneders fartstid før Sjøkrigsskolen.

00:02:00:00 Etter realskolen, skoleskipet Gann i Stavanger, 1959.

00:02:30:00 Gann var tidligere Hurtigruten Finnmark.

00:02:55:00 Tur til Edinburgh.

00:03:20:00 1. klassesalongen er nå på museet.

00:03:35:00 Vi fikk aldri gå inn i den.

00:04:15:00 Det var mangel på førstereisgutter.

00:04:45:00 Med Stavangerfjord til New York.

00:05:05:00 Mange fra ulike skoleskip.

00:05:20:00 Bodde på sjømannshotellet i Brooklyn i 1 1/2 uke.

00:05:35:00 Dekksgutt på tankbåt. Waages rederi.

00:06:00:00 Sjømannshotellet var eid av Velferden, den norske stat.

00:06:20:00 Veldig mange norske uteseilere.

00:06:45:00 Mange uteseilere på barene i Antwerpen.

00:07:00:00 Jeg hadde en del av dem om bord.

00:07:25:00 Krigsseilerne hadde det ikke bra med seg selv.

00:07:55:00 Vi hadde livbåtmanøver en gang.

00:08:05:00 Noen av de unge guttene sa de ikke gadd.

00:08:15:00 En krigsseiler truet dem med kniv.

00:08:35:00 Mange hadde psykiske problemer og alkoholproblemer.

00:08:50:00 Jeg mønstret på Rayla i New Jersey.

00:08:55:00 Bygget på Kokkums i 1956.

00:09:00:00 Oljefart.

00:09:20:00 Transatlantisk. Venezuela. Irak. Japan.

00:09:45:00 Første gang jeg passerte Singapore.

00:10:00:00 Våren 1961: Kolliderte i kanalen.

00:10:25:00 Båten ble liggende på verksted i Hamburg.

00:10:30:00 Shipping-krise.

00:10:40:00 Ble lagt i opplag i Vestfold.

00:10:55:00 Jeg mønstret av.

00:11:05:00 Jeg sov under kollisjonen.

00:11:15:00 Typisk radarkollisjon. Tåke.

00:11:30:00 True Motion Radar.

00:12:15:00 Radaren kom etter krigen på handelsskip.

00:12:55:00 Det var en del radarkollisjoner.

00:13:05:00 Kollisjonen Stockholm/Andrea Doria 1956.

00:13:40:00 Waage var et stort rederi.

00:14:05:00 De fikk problemer på midten av 1970-tallet.

00:14:55:00 Oslo-rederi.

00:15:10:00 Rayla lagt i opplag i 1961.

00:15:25:00 Jeg skulle på sjøkrigsskolen.

00:16:05:00 Jeg hadde en plan fra start.

00:16:20:00 Min far hadde selv ikke fått velge utdannelse.

00:16:45:00 Jeg trivdes godt om bord.

00:16:15:00 Det var ikke alltid enkelt.

00:17:05:00 Mange med lite utdannelse.

00:17:20:00 Det ble bemerket at jeg hadde realskole.

00:18:00:00 De som dro til sjøs, tok sjelden mer utdannelse.

00:18:35:00 Som førstereisgutt hadde jeg kontrakt for 18 måneder.

00:19:10:00 Fri hjemreise.

00:19:25:00 Skipslister i Sjøfartstidende.

00:19:50:00 Brevposten fungerte bra.

00:20:00:00 Tre dager gammelt brev.

00:20:30:00 Ringte hjem bare en gang.

00:20:55:00 Jeg sendte juletelegrammer.

00:21:55:00 Telegrafistene hadde en liste med julehilsener.

00:22:00:00 Man betalte per ord.

00:22:35:00 Da jeg var operatør, var vi flinke til å snakke ting ned.

00:23:00:00 Japanerne var ekstra flinke til det.

00:23:45:00 Jeg ville ha skipsførereksamen.

00:24:00:00 Man fikk også artiumkompetanse.

00:24:35:00 Onkelen min hadde sjøkrigsskolen.

00:25:00:00 Videreutdannelse med full lønn.

00:25:55:00 Forsvaret var mer synlig den gangen, men ikke modernisert.

00:26:15:00 Gammelt materiell.

00:26:45:00 Det var kald krig.

00:27:10:00 Til Bergen 21. juni 1961. Opptaksprøve.

00:27:40:00 Sjøkrigsskolen hadde flyttet fra Oslo året før.

00:27:50:00 Fra tyskerbrakker til moderne fasciliteter.

00:28:10:00 Dobbeltlugarer.

00:28:25:00 Måtte gjennom mange sjekkrunder.

00:28:35:00 Realskoleeksampen på ny.

00:28:50:00 Jeg hadde lest fag da jeg var til sjøs.

00:29:05:00 Brevskole.

00:29:25:00 Rangert etter nummer.

00:29:40:00 Aspirantopplæring

00:30:05:00 På en fregatt som het Draug.

00:30:40:00 Egnet for vinterseiling.

00:30:55:00 Dampturbin

00:31:10:00 Psykiske og fysiske tester

00:31:40:00 Marsjmerket

00:32:00:00 Førsteklassekadett

00:32:15:00 Tror vi var rundt 30.

00:32:30:00 Vanlig skolegang.

00:32:50:00 Lange skoledager.

00:33:00:00 Kom tett på medelevene.

00:33:15:00 Eksamen og utsiling.

00:34:20:00 Sendt på skoleskipet Kong Håkon 7.

00:34:55:00 Våpenopplæring.

00:35:25:00 Seilas langs Norskekysten

00:35:35:00 Kieler Woche 1962

00:35:50:00 Erik Bye. Havarert båt, Norfolk.

00:36:15:00 Skulptur av båten.

00:36:35:00 Sommertokt. Hente skulpturen.

00:36:55:00 Da var vi på langtur.

00:37:15:00 Vi førstekadetter hadde våre egne kart.

00:37:50:00 Begynte i 2. klasse i oktober.

00:38:20:00 Om instrumentene om bord.

00:38:55:00 Dette var før elektronikkens inntreden.

00:39:10:0 På skoleskipet var det basic utstyr.

00:39:40:00 Det er fiskefartøyene som er mest avansert.

00:40:20:00 Navigasjonsutstyret.

00:40:35:00 Decca-navigasjon.

00:43:00:00 Brukte vanlig kikkert.

00:44:50:00 Vi ble en sammensveiset gjeng.

00:45:15:00 Stor respekt for hverandre.

00:45:25:00 3 år på skolen, 3 års plikttjeneste.

00:46:00:00 KLM Bergen.

00:46:15:00 Jager. 250 mann.

00:45:45:00 Jeg hadde ansvaret for 80-90-mann.

00:47:10:00 KLM Bergen hadde 40 000 hestekrefter.

00:47:30:00 Kappkjøring med engelsk skip.

00:47:45:00 Dagens båter gjør 60 knop.

00:48:25:00 Nytt våpenkurs etter 2. klasse.

00:48:30:00 Håkonsvern som hovedbase ble åpnet i 1963.

00:49:25:00 De fleste av oss likte å jobbe under press.

00:49:40:00 Vi traff en del jenter.

00:50:10:00 Sjøkrigsskolen ble kalt for danseskolen.

00:50:20:00 Hildemors danseskole. Obligatorisk.

00:50:55:00 Matroser hadde ikke godt renomme i Bergen.

00:51:20:00 Kadettuniformen var ikke ferdig til første time.

00:51:45:00 Nedtur for jentene å se oss i gasteuniform.

00:52:10:00 Ukentlige dansetimer.

00:52:20:00 Ball

00:52:35:00 Wesselstuen. Hovedkvarteret vårt.

00:52:45:00 Vi måtte alltid gå i uniform.

00:53:10:00 Mange av oss fant en livsledsager.

00:53:25:00 Jeg møtte min kone i marinetiden.

00.54:00:00 Jeg har alltid trivdes i Bergen.

00:54:15:00 Venner fra skoletiden.

00:54:30:00 Ikke noe spesielt med 2. og 3. klasse.

00:54:50:00 På tokt til Isle of Wight og Middelhavet.

00:55:20:00 Anløp på Shetland.

00:55:40:00 Viktig å lære kysten å kjenne.

00:56:00:00 Jeg ble instruktør på kadettskolen.

00:56:50:00 Ut som fenrik på jageren Bergen.

00:57:05:00 Veldig mange på offiserer i sjøforsvaret.

00:58:05:00 Jeg var på Bergen fram til sommeren 1966.

00:58:20:00 Terneraketter, anti-ubåtsystem.

00:58:45:00 Deltok to ganger på anti-ubåtøvelser.

00:59:20:00 Teoretiske testinger.

00:59:50:00 Ut til sjøs.

01:00:15:00 Hadde et uhell, 1965.

01:00:45:00 Inn et sund ved Hebridene.

01:01:20:00 Orkan.

01:01:30:00 Måtte lukke ned båten.

01:01:45:00 Mistet fire mann over bord.

01:02:10:00 En dramatisk opplevelse.

01:02:35:00 En fikk spesielt problemer.

01:03:00:00 Han hadde grep, men mistet taket i en som gikk over bord.

01:03:35:00 Artikkel i BT i fjor.

01:03:55:00 Vi fikk stor hjelp av sjømannspresten.

01:04:35:00 Vi kjøpte oss en bilbane for å tenke på noe annet.

01:05:00:00 Minnestund i kirken.

01:05:20:00 Båten hadde fått hard medfart.

01:05:50:00 Fueltanken sprakk.

01:06:10:00 Litt mange småuhell.

01:06:25:00 Jagerne skulle være operative.

01:06:40:00 1966: Jeg ble sendt til Horten.

01:06:55:00 Skulle på den nye fregatten Trondheim

01:07:10:00 Om høsten ble jeg 3. kommandør på KLM Valkyrien.

01:07:25:00 Mest i Nord-Norge.

01:07:30:00 Sjelden ferie.

01:08:00:00 I 1967: Egypt gikk inn i Israel.

01:08:10:00 Hevet beredskap.

01:08:40:00 Mange spesielle episoder under den kalde krigen.

01:08:50:00 Ubåtobservasjoner.

01:09:05:00 Trålere som spionerte.

01:09:25:00 Vurderte to år til på Sjøkrigsskolen.

01:09:40:00 Valgte det vekk.

01:10:00:00 Begynte å jobbe i shipping.

01:10:20:00 I perioder spenning på grunn av russerne.

01:11:10:00 Det å oppdage en fremmed ubåt….

01:11:30:00 De prøvde seg hele tiden.

01:12:00:00 Kystartilleriet satt med fingeren på avtrekkeren.

01:12:20:00 Hadde aldri direkte kontakt med russerne.

01:12:55:00 En episode på Bergen.

01:13:00:00 Russisk tråler prøvde å gå mellom oss og engelsk båt.

01:13:50:00 En del av oss stoler ikke på russerne i dag heller.

01:14:10:00 Vi har ikke så mye å forsvare oss med i dag.

01:15:20:00 Jeg hadde bestemt meg for ikke å reise til sjøs.

01:15:50:00 Jeg ønsket å prøve meg innen shipping.

01:16:05:00 Var i ferd med å stifte familie.

01:16:35:00 Vår generasjon visste ikke hva arbeidsledighet var.

01:17:00:00 Mange offiserer jobbet i personalavdelinger.

01:17:30:00 Fikk jobb hos megler Sanden i Bergen.

01:17:40:00 Meglerassistent.

01:17:50:00 Mindre skip som gikk i Nordsjøfart.

01:18:10:00 Faste kunder. Last som trengte båt.

01:18:40:00 Vi hadde lister med ledige båter.

01:19:00:00 Forhandlinger om tid og pris.

01:19:50:00 Utarbeidet dokumentasjon.

01:20:00:00 Internasjonale formularer.

01:20:45:00 Jeg lærte mye. Startet på scratch.

01:21:00:00 Jeg visste hva en båt var.

01:21:15:00 Vi var med og importerte takstein.

01:21:30:00 Spesielle båter som kunne gå inn i nederlandske kanaler.

01:22:00:00 Mye sjøgang om vinteren.

01:22:10:00 Halm mellom taksteinene.

01:22:35:00 Måtte purre frakten en gang.

01:22:45:00 "Måtte selge taksteinen først."

01:23:30:00 Hilmar Reksten, operasjonsavdelingen.

01:23:40:00 Han hadde bare tankbåter.

01:24:05:00 Beskrivelse av organisasjonen.

01:24:40:00 Vår jobb var å instruere båtene og agentene.

01:25:00:00 Suezkanalen var stengt.

01:25:15:00 En rundreise tok 63 dager.

01:25:40:00 1968: Reksten hadde inngått 12-månederskontrakter for oljefrakt.

01:26:55:00 Hadde kontraktert en ekstra stor tanker, 219 tusen tonn.

01:27:20:00 Den gikk i løsmarkedet.

01:27:30:00 Tjenste inn kostnadene første året.

01:27:45:00 1968-1972.

01:28:00:00 Johan Ludvig Mowinckel Reksten hadde kommet hjem.

01:28:20:00 Jeg ble beordret til å være med ham.

01:28:40:00 Vi hadde fire båter.

01:29:00:00 Markedet ble dårligere.

01:29:20:00 Kjøpte Zapata Næss.

01:29:40:00 Arne Næss jr., fjellklatrer og megler.

01:30:10:00 Han hadde mange ideer.

01:30:20:00 Jeg fikk jobben med å følge opp oppkjøpet.

01:30:40:00 Var delvis med på forhandlingene.

01:31:00:00 Zapata Næss ble omdøpt til Anglo Nordic.

01:31.25:00 Mye på rederimøter i London.

01:31:45:00 Det sies så mye om Reksten.

01:32:00:00 Han lot oss unge få være med.

01:32:30:00 Han var veldig lojal mot sine medarbeidere.

01:33:10:00 Sjøkrigsskolen har et godt rykte i shippingmiljøene.

01:33:35:00 Mange klassekamerater også i shipping.

01:33:45:00 Reksten var krevende, men viste oss tillit.

01:34:05:00 Shippingkrise på midten av 1970-tallet.

01:34:30:00 Jeg bestemte meg for å skifte beite.

01:34:40:00 Ugland i Grimstad.

01:34:50:00 Biltransport. Samarbeid med Høgh.

01:35:15:00 Hadde delt aktiviteten melom Oslo og Grimstad.

01:36:00:00 Samtidig drev vi en flåte av feederbåter.

01:36:20:00 Containerbåter.

01:36:40:00 Færre og færre feederoppdrag.

01:37:10:00 Bedre å sende en stor båt.

01:37:30:00 Verdifull last.

01:38:00:00 Konkurrerte med jernbanen.

01:38:50:00 Ulike frakteløsninger.

01:39:50:00 Hadde noe frakt av franske biler til Nigeria.

01:40:00:00 Nasjonal bilproduksjon.

01:41:15:00 Det oversjøiske markedet basert på trafikk til arabiske land.

01:41:45:00 Europeiske og amerikanske biler.

01:42:20.00 Japanske biler.

01:42:50:00 Nasjonalismen tok etter hvert helt overhånd.

01:43:30:00 Handelspolitiske hensyn.

01:43:30:00 1975-1981.

01:44:10:00 Facit sveivekran.

01:44:25:00 Utregning av valuta.

01:44:45:00 Bråkete elektrisk maskin.

01:44:55:00 Fridén, første elektroniske regnemaskin.

01:45:25:00 Telex var veldig viktig.

01:45:45:00 Faks var en lettelse.

01:46:00:00 Skrev i fire eksemplarer på maskin. Karbonpapir.

01:46:45:00 Ikke fjernvalg på telefon og telefax.

01:47:15:00 Måtte via sentralen i Oslo.

01:48:00:00 Kommuniserte med skipene via radio.

01:48:35:00 Alt gikk på morse.

01:48:45:00 Vanskelig å endre kurs på en båt.

01:49:40:00 Da telegrafisten gikk i bøtta.

01:50:15:00 Satelittkommunikasjon var en annen verden.

01:50:35:00 Tror den kom på slutten av 1970-tallet.

01:51:10:00 Faxen kom samtidig.

01:51:35:00 Kjøp og salg av båter.

01:52:15:00 Jeg lærte mye hos Ugland.

01:52:25:00 Bygde om båter.

01:52:45:00 Cilaos. Gamle utbrente Blendheim.

01:53:30:00 Rene bulkbåter fikk bildekk.

01:54:00:00 Lift on, lift off. Bllbåttrafikk.

01:54:40:00 Raskere da man begynte å kjøre bilene om bord.


Logg - Del 2:

01:55:10:00 1981: Jeg ble headhuntet.

01:55:20:00 Billabong rederi i Bergen.

01:55:40:00 Ble administrerende direktør.

01:56:00:00 Eiet av Grieg-familien.

01:56:30:00 Jeg har samarbeidet mye med andre selskaper gjennom tidene.

01:57:25:00 Det har blitt en del slik.

01:57:50:00 Det handlet om knapphet på ressurser.

01:58:05:00 Man måtte selge et konsept.

01:58:25:00 Open hatch bulk carriers.

01:58:50:00 Cellulose og avispapirruller.

01:59:40:00 Løftet med vakuum.

02:00:00:00 Tok arbeid fra folk.

02:00:45:00 Man har et totalregnskap.

02:01:10:00 Bilfarten bestod av verdifull last.

02:01:20:00 Transporttid = rentetap.

02:02:25:00 Markedet for open hatch-båter ikke så gode som de var.

02:02:45:00 Inntjeningen går ofte i bølger.

02:03:00:00 Endringer i avismarkedet får konsekvenser for papirlasten.

02:04:55:00 Må ha godt innsyn i hele linjen.

02:05:15:00 Manglende raffineringskapasitet ga mangel på oljelast.

02:05:35:00 Sesongvariasjoner i USA.

02:05:50:00 Varierende bensinbehov.

02:06:10:0 Fraktet mye fyringsolje.

02:06:40:00 Værvarselet et viktig hjelpemiddel.

02:07:00:00 Tyske sesongvariasjoner.

02:08:05:00 Var i Billabong 1981-1990.

02:08:20:00 Dårlig marked.

02:08:35:00 To nye båter.

02:08:55:00 Traff en del kjente japanere.

02:09:15:00 Mitsui verksted i Japan.

02:09:35:00 Kontinuitet er viktig for japanerne.

02:09:50:00 Beslutninger tas undenfra.

02:10:10:00 Billabong var et samarbeid mellom tre rederier.

02:10:25:00 1986-1987 tøff periode.

02:10:50:00 Fred.Olsen gikk ut av Star.

02:11:30:00 Midt oppi etablering av det internasjonale skipsregistret.

02:11:55:00 Det ble for kostbart å bare drive med norske sjøfolk.

02:12:30:00 Oljeindustrien var i vekst.

02:12:40:00 De tok vare på maskinistene.

02:13:00:00 Vi lot dem seile 6 måneder på, 6 måneder av.

02:13:30:00 Vi etablerte et samarbeid emd bemanningsselskap på Filippinene.

02:13:55:00 Jeg hadde erfaring med filippinere.

02:14:15:00 Diskusjon om norsk shipping i 1987

02:14:40:00 Norske arbeidsplasser ble rasert.

02:14:45:00 Mange fikk jobber offshore.

02:15:35:00 Vi slet med å få ned utgiftene.

02:16:00:00 Måtte knipe inn på mye.

02:16:20:00 Brøvig-familien.

02:15:45:00 Chris Brøvig kom med tilbud om jobb til meg.

02:16:55:00 Pendle mellom Oslo og Farsund.

02:17:45:00 Det var kjøpt en del eldre tonnasje.

02:18:10:00 Det var vanskelig å tjene penger på dem.

02:18:35:00 Måtte si opp folk i Farsund.

02:19:10:00 Kunne avvikle på en ordentlig måte.

02:19:50:00 Men så ble jeg selv sagt opp.

02:20:20:00 Dårlig shippingmarked.

02:20:40:00 Kom i kontakt med folk i Bergen. Jebsen.

02:21:10:00 Oil pollution act av 1990.

02:21:20:00 Måtte ha systemene på plass.

02:21:40:00 Jeg skulle bygge opp kvalitetssikringssystemer.

02:22:10:00 Jobbet med dette i to år.

02:22:25:00 Flyttet tilbake til Bergen.

02:23:00:00 Westfal-Larsen skulle flytte Star-båtene til Singapore.

02:23:15:00 De var lei av det norske skattesystemet.

02:23:55:00 Fikk jobben med å bygge opp deres rederiorganisasjon i Singapore.

02:24:20:00 Dette var i 1995.

02:25:00:00 I første omgang kjøpte vi tjenester.

02:25:25:00 Måtte finne lokaler og ansette folk.

02:26:25:00 Dette var igjen samarbeid i Star.

02:26:50:00 Lærerik tid.

02:27:10:00 Var mye på Filippinene.

02:27:20:00 Ansatte fra India og Kina.

02:27:45:00 Kontraherte en god del båter. Masterbulk.

02:28:00:00 Var der i 15 år.

02:28:15:00 Hadde to nordmenn med meg i begynnelsen.

02:28:40:00 Bygget et rederi med godt renomme.

02:29:40:00 Asia ekspanderte, særlig Kina.

02:30:15:00 Singapore var et velutviklet land.

02:30:30:00 Et finanssenter.

02:30:40:00 Fremmedarbeidere fra Malaysia.

02:30:50:00 Ikke et demokrati i norsk forstand.

02:31:20:00 Et opplyst enevelde.

02:32:30:00 Singapore dominerer innen shipping.

02:33:00:00 Vi kontraherte åtte skip i Polen og Japan.

02:33:45:00 Vi var skeptiske til Korea og Kina.

02:34:20:00 Jeg hadde mange reisedager.

02:34:50:00 Det er ingen nordmenn på kontoret der i dag.

02:35:15:00 Engelsk sjef.

02:35:20:00 Har satt ut det meste av driften til et tysk selskap.

02:35:35:00 Samarbeid med Saga i Tønsberg.

02:36:00:00 Man ønsket en større masse.

02:36:15:00 Star shipping ble splittet.

02:37:00:00 Det er veldig mange skifter i tremassemarkedet i dag.

02:37:50:00 De største masseprodusentene i dag er i Brasil.

02:38:40:00 Akasietrær kan hogges etter åtte år.

02:39:10:00 Returpapir har blitt et stort marked.

02:39:45:00 Andre produskter på open-hatch-båtene.

02:39:50:00 Vindmøller og maskiner.

02:40:50:00 Vi var langt hjemmefra.

02:40:55:00 Måte være selvstendige.

02:41:20:00 I 2010 var min kontrakt egentlig ferdig.

02:41:40:00 Jeg prøvde å finne nye oppgaver.

02:41:55:00 Thoresen Shipping i Bangkok.

02:42:25:00 Gikk med mindre båter mellom Kina og Sørøst-Asia.

02:44:55:00 Jeg var sjef for shippingsiden i 1 1/2 år.

02:45:35:00 Veldig annerledes.

02:45:50:00 Børsnotert thai-selskap.

02:46:50:00 Veldig spredte aktiviteter.

02:47:05:00 28000 aksjonærer.

02:47:20:00 2. juledag.

02:47:40:00 En av våre båter var blitt tatt av somaliske priater.

02:48:25:00 En båt fra den thailandske marinen i nærheten.

02:48:45:00 De turde ikke å gjøre noe.

02:49:05:00 Båten ble seilt til Somalia.

02:49:25:00 Ble kontaktet av en forhandler.

02:50:10:00 Forhandlinger i 110 dager.

02:50:40:00 Begynte på 20 millioner dollar.

02:51:20:00 Fikk snakke med kapteinen en gang i måneden.

02:52:00:00 Vi kom fram til en avtale.

02:52:40:00 Vanskelig å få levert pengene.

02:53:20:00 Propellfly.

02:53:55:00 Måtte sjekke at mannskapet var intakt.

02:54:30:00 Firmaet hadde hatt en kidnapping året før.

02:56:10:00 Kidnapperne var uenige om fordelingen av pengene.

02:57:25:00 Vi fikk båten fri.

02:57:35:00 Til Mombasa. Psykolog og sykepleier.

02:58:15:00 Mens båten var kidnappet, fikk mannskapet snakke med famiien.

02:58:30:00 Vi hadde orienteringsmøter for pårørende.

02:59:00:00 Alt foregikk på thai.

02:59:10:00 En del av dem var veldig kritiske til oss.

02:59:35:00 Klaget sil statsministeren.

03:00:00:00 Etterpå skrev de til kongen.

03:00:20:00 Da det var over, samlet vi alle i Bangkok.

03:00:45:00 Da var det ikke så mye kritikk lenger.

03:00:55:00 Noen av mannskapet ville ikke seile mer.

03:01:25:00 Forhandleren var redd amerikanerne ville drepe ham.

03:02:15:00 Nå er jeg pensjonist og engasjert på Sjøfartsmuseet.

03:03:00:00 Min historie = slutten av norsk gullalder.

03:03:20:00 Har vært med på å frata nroske sjøfolk jobbmuligheter.

03:03:35:00 Jeg har god samvittighet.

03:04:00:00 Alle våre konkurrenter var i skatteparadiser.

03:04:25:00 Rederinæringen fikk etablert NIS med AP i regjering.

03:04:55:00 Jeg har vært i en industri som har skiftet.

03:05:30:00 Reksten versus Bergene.

03:05:50:00 Vi hadde ikke nok penger til å stå imot.

03:06:15:00 Reksten var for bundet til krigsregjeringen i London.

03:06:55:00 Ser en framtid for deler av norsk sjøfart.

03:07:25:00 Men hvor er den norske sjømannen i dag?

03:08:10:00 Aksjoner for rekruttering av sjøfolk.

03:08:30:00 Ingen jobbgarantier å gi.

03:09:00:00 Forrige århundreskifte: Norske sjøfolk var billige.

03:09:20:00 Lenge dårlig lønn.

03:09:40:00 Som dekksgutt hadde jeg 270 kr/måneden.