Kvalfangst

Øyas venner og Utvandrermuseet

2022: Samarbeidet om livshistorie frå hvalfangst starta med kurs september 2019. Det blei gjort seks interju i løpet av 20. til 22. september 2019. Ei arbeidsgruppe har intervjua fleire, og vi aerbeider nå med å publisere intervjua memoar.no/sjøfolk.

Kvalfangarar

Forteljingar frå Antarktis 1950-tallet

Øyas venner

Foreining for tidlegare kvalfangarar 

Kvalfangst

Les meir om kvalfangst i Noreg

Forteljarane på kurset 2019

spørsmål som blei laga på kurset i 2019 (trykk for å lese) 

Fri forteljing er alltid det mest verdfulle kjeldematerialet! Kjenn deg derfor fri til å fortelje akkurat som du lystar. 

Navn Fødselsdato/år, Fødestad

 Vi tar oss god tid. Vi har satt av to timar til kvart intervju - og trengs det, gjer vi avtale om tidspunkt for eit nytt møte.  Vi gler oss! 

Bjørn Enes og Ola Aas