Kvalfangst

Samarbeidet mellom Memoar, Utvandrermuseets venner og Øyas Venner starta i september 2019, med minnesamlarkurs og intervjuopptak på Norsk Utvandrersmuseum i Otterstad ved Hamar. Det blei i alt gjort seks kvalfangarintervju i løpet av dei tre dagane 20-22 september.


Momentliste til intervju - “Hvalfangerne forteller”:

Fri fortelling er alltid det mest verdifulle kildematerialet! Føl derfor fri til å fortelle akkurat som du lyster.

Navn Fødselsdato/år

Fødested

Av ting vi ønsker å spørre om er:

 • Fortell litt om din barndom, hva var dine foreldres arbeid, hvilken skole gikk du på, hvor bodde dere osv

 • Fortell hvordan det gikk til at du kom på hvalfangst?

 • Hvor var du, hvalbåt, kokeri eller landstasjon?

 • Hvor mange ganger sesonger var du med?

 • Fortell om første tur - båten, folk ombord, maten ombord, reisa sørover, forberedelsene, tankene.

 • Fortell om synet som møtte dere da dere kom fram?

 • Fortell om den første hvalen du var med på å ta.

 • Fortell om hele prosessen - fra observasjon til skudd, berging, slakting, etterarbeidet.

 • Fortell om de ulike jobbene ombord?

 • Fortell om utstyr eller verktøy du brukte - og om forbedringer som ble gjort på det?

 • Fortell om dramatikk?

 • Fortell om komikk?

 • Fortell om miljøet ombord, var det mye sykdom osv?

 • Fortell om Grytviken?

 • Var dere innom Argentina, Falklandsøyene, grunnen, og opplevelser??

 • Var det noen form for kontakt mellom deg/de andre norske hvalfangerne og personer fra andre nasjoner under oppholdet ditt?

 • Fortell om de daglige rutinene?

 • Fortell om kvoter og fangstrestriksjoner? Ble det diskutert

 • Fortell om avslutning av turene i sør-isen.

 • Fortell om hjemkomsten.

 • Fortell om familieliv og hvalfangst - og spørsmålet om å dra ut igjen?

 • Fortell om hvordan det slutta - for din del, og for hele fangstens del.

 • Hvordan betraktet andre i bygda/området der du bodde at du var på hvalfangst? Som noe positivt? Negativt?

 • Brakte du med deg nye impulser fra oppholdet utenlands da du kom hjem? I så fall, hvilke?

 • Har tida da du drev med hvalfangst påvirket personligheten din på noen måte?

 • Fortell om ting vi ikke har hatt vett eller kunnskap til å spørre om!

Vi tar oss god tid. Vi har satt av to timer til hvert intervju - og trengs det, avtaler vi tidspunkt for et nytt møte. Vi gleder oss!

Bjørn Enes og Ola Aas

Om prosjekt Munnleg historie for alle

  • Hovudaktiviteten i prosjekt "Munnleg historie for alle" er innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale.

  • Intervjuopptak er ein hovudaktivitet i alle delprosjekt. Slike intervjue er hyggelege samtalar mellom ein forteljar og ein intervjuar. Samtalen handlar om ting som forteljaren sjølv har opplevd, sett eller vore med på - altså der forteljaren er primærkjelde. Det kan vera levd liv i lokalmiljøet, arbeidslivet, organisasjonslivet - eller samfunnslivet. Kvardagsliv eller deltaking i store historiske prosessar - kort sagt levd liv i alt sitt mangfald. Sjå meir om forteljarrolla under "Ny forteljar?"

 • Samtalen vert filma.

  • Eigaren av opptaket er forteljaren.

  • Intervjuaren er medeigar.

  • Vi håpar - og oppmodar - forteljaren til å dela forteljingane sine. Det vil seia å la Memoar avlevera dei til Norsk Folkeminnesamling gjennom innsamlingsportalen Minner.no. Slik vil framtidige forskarar få tilgang til dei.

 • Me oppmodar også forteljarane til å dela med samtida gjennom å la Memoar og / eller samarbeidspartnarane lokalt gjera det tilgjengeleg i museet eller på nett.

Forteljaren treng ikkje bestemma seg for om ho/han vil publisera før etter at opptaket er ferdig.

Nedanfor her, fylgjer opptak som blir delte i dette prosjektet etter kvart som dei blir ferdige.
mellomrom