MC

Hausten 2019 starta Memoar ei innsamling av motorsykkelberetningar - det var enkeltpersonar i Harleyt-miljøet i Bergen som tok til å samle. Andre oppgåver har kome i vegen for dei som heldt på med dette, og det kan vere at serien ikkje veks vidare før nye personar tek opp idéen. Interesserte er velkomne til å ta kontakt for å vidareføre arbeidet!