Olav Morten Heggland

Publiseringsdato: 07.okt.2019 10:11:10

Ole Morten Heggland begynte sin motorsykkelkarriere på ein japansk motorsykkel, men valgte å selge den når han vart familiemann. Det gjekk mange år før han igjen kunne kalle seg sjølv motorsyklist, og denne gongen var det Harley Davidson for alle pengane. Allereie på 90-talet var han med på oppstarten av Harley Owners Group (H.O.G.) i Noreg, først i Lyngdal, og seinare i Bergen. Han fortel om blant anna om mc-klubblivet, turar til nært og fjernt, motorsykkeltreff og besøk frå utlandet.

Logg-hegglandolavmorten