Nye stemmer

Vestnorsk utvandringssenter

Museet ønsker intervju fra et knippe migranter; arbeidsmigrant, flyktning, kjærlighetsmigrant, innenlandsflytter osv. Gjerne flere migranter med forskjellig bakgrunn og fra ulike land, innenfor samme kategori. Ved å knytte kontakter i deres nettverk, kan vi få samlet mange nye stemmer og meninger knyttet til våre samlinger. Intervjuene skal gjennomføres av Mangfaldsredaksjonen fra Bergen internasjonale kultursenter med veiledning av Memoar.

Mangfolds-nettverket

Memoar og Vestnorsk Utvandringssenter er del av Kulturrådet og Oslo museum sitt nettverk for kulturelt mangfald og minoriteter. Våren 2022 deltok vi med foredrag og innlegg i diskusjonane. 

VEstnorsk utvandringssenter

"Eit friluftsmuseum med bygningar sett opp av norskamerikanarar i USA og flytta til Noreg ... Vi fortel om den store norske utvandringa til Amerika, og om utvandring, innvandring og kulturmøte i vår eiga tid."

MANGFALDS-REDAKSJONEN

Redaksjonen ble etablert hausten 2022 og fungerer som frilansere for Memoar. Oppdraget er i å finne personer som vil fortelle og gjere muntlig historie -intervju. Memoar jobber for å utvikle prosjekt.

Nye stemmer samme samling - 2023

Vestnorsk utvandringssenter er inspirert av Memoar og Oslo Met sin metode for mangfold basert på muntlig historie som metode. Målet er å starte dialoger og skape nye møteplasser, samtidig som vi samler inn viktig kulturhistorie og samtidsdokumentasjon.

Museet Vestnorsk Utvandringssenter i Nordhordland ønskjer å sjå dagens migrasjon i lys av norsk emigrasjonshistorie. Samlinga representerer ulike delar av samfunnet – religion, kultur, skule, helsevesen, lov og rett, og bustadar.  Mangfaldsredaksjonen har oppdraget med å finne nye stemmer til samlinga av bygningar som kjem frå Amerika.

Bygningene og samfunnsinstitusjonene  på museet - hva representerte de for norske utvandrere og hva de representerer for migranter i dag?

Tema for intervju

Hovedgjenstandene i samlingen vår er bygninger, som alle representerer viktige samfunnsinstitusjoner: 

Norwegian oral history society

Your story matters! Memoar is the Norwegian oral history society. We collect and preserve oral history interviews. Our slogan - «Everybody has a story to share» - reflects a collective responsibility for transferring the story of our times to future generations. 

The recording of an interview remains the intellectual property of the interviewee (and the interviewer). We encourage people to share their stories in public archives and in social media. 

We log the interviews with detailed keywords and timecodes. The viewer can find interesting sequences in minutes at memoar.no. 

We believe that everybody can interview. We are encouraging public libraries to establish interview studios for anyone to use, and public archives to recieve documented interviews from anyone. Our vision is a huge public collection of documented oral history videos from our times, to be used by researchers as well as heirs or artists or other parts of future and present public.

Interviews on video. Seeing the interviewee telling her/his stories gives the user better understanding and more information than audio only, and substantially more than reading transcripts. Our experience is that people are positive to documentation on video.

We do not transcribe. To change a video recording into a text document means to reduce it from a primary source to a secondary. Instead, we copy the filmmaker's method for documentation of her/his footage

Memoar, Norwegian organisation for oral history, was founded (2015) by persons with background from media and media developement.