Per Rossland, Meland

Publiseringsdato: 29.sep.2019 07:19:56

Per Rossland fortel om barndom og oppvekst og tida før og under 9.april. Far hans var telegrafstyrar og var med på å ordna mobiliseringa og sende menn til Voss.

Møte med dei første tyskarane i 1943 då dei byrja byggje festningsanlegg, Folk måtte evakuere husa sine. Han vart arrestert av tyskerane, men slept fri då ein tysk soldat gjekk god for han.

Fortel om levevilkåra under krigen. Dei hadde stort sett nok mat. Ikkje negativ til svartebørs, då dette var nødvendig.

Hadde ein russisk fangeleir i nærleiken, og det var kontakt med dei russiske krigsfangane.

(Lyden på intervjuet er litt svak og vert med det første sett opp til eit høgare nivå) 20.10.

00:00 Barndom og oppvekst

00:34 Levevilkår

00:50  Før 9.april

01:25  9.april. Mobiliseringa

02:30  Møte med dei første tyskarane i 1943. Evakuering

03:20  Fangeleirar og russerar

05:20  Arrestert av tyskerane

05:30  Levevilkår under krigen. Mat og svartebørs.