Synne Selvik

Lærar busett i Bergen


Synne Selvik - Det store vi /Ukraina - Memoar

Bergen 28. mars 2022, intervjuar Mariela Drejer Norheim: Synne Selvik fortel om då familien hennar tok i mot ein familie som hadde flykta frå Ukraina.

Les meir

Synne er lærar og studieleiar på vidaregåande skule i Bergen. Ho og hennar familie er engasjert i ulike aktivitetar, mellom anna teater. Gjennom eit godt samhald i miljøet kring Fyllingsdalen teater fekk Synne ein moglegheit til å bidra med hjelp til ukrainarar, og kom raskt til konklusjonen om at ho og familien ville ta i mot ein familie på flukt.

Intervjulogg

0:00:00 Forteller om seg selv, introduksjon, oppvekst.

0:04:40 Flyttet til Breistølen, bybanen, Bergens mødre.

0:07:00 Brødre, attpåklatter i familien.

0:08:20 Verrtsfamilie for familie fra Ukraina. Hvordan det skjedde. Fyllingsdalen teater.

0:12:00 Barnas reaksjon på å ta inn flyktninger.

0:15:00 Nabboer hjelper. Venner hjelper.

0:20:10 Tidligere erfaring med frivillighet.

0:21:30 Familiemøter, praktiske problemer, spårkkurs for gjestene fra Ukraina.

0:24:00 "Å finne sin nordmann". Finne et holdepunkt som flyktning.

0:27:00 Flyktningene må finne ro. Familien i Ukraina. Styre sin egen historie.

0:30:00 Om hun trodde det ville bli krig.

0:32:30 Snakker engelsk hjemme, lære flyktningene norsk, øst-europeisk kultur.

0:35:00 Lærere. Planen for flyktningene videre.

0:38:45 Flyktningenes kår i Bergen.

0:40:00 Bror har vært syk. Kanaliserer hjelpebehov.

0:43:00 Fremtiden. Ikke tid til krig. Andre skulle hatt hjelpen.

0:45:30 Fordelene ved å bo i vertsfamilie. Bli kjent med norsk kultur.

0:48:00 Avslutning.