SAman for ukraina

Dag/день 15


Juliya Yerokhina Knutsen og Viktoriya Aparshayna - Det store vi /Ukraina - Memoar

Dag/день 15, 10. mars. 2022: Opptak frå arrangementet Saman for Ukraina på Det Vestnorske Teateret. Samtale med Juliya Yerokhina Knutsen og Viktoriya Aparshayna som bur i Bergen. Korleis det er å sjå krigen i heimlandet på avstand?

Les meir

Møte med Juliya Yerokhina Knutsen og Vicktorya Aparshyna. Vi får innsyn i korleis dei første dagane var då krigen starta og korleis det er å sjå krigen i heimlandet på avstand. Samtalen startar på tidskode 32:23. Først i opptaket er ei samtale om kunst og boikott av Russland.