Stephania Soltys


Stephania Soltys - Alle desse dagane/Ukraina - Memoar
27.05.22 Intervjuar Mariela Drejer Norheim, med tolk Yuliya Knutsen.

Les meir

Soltys forteller om at det var trist å forlate sin familie i Ukraina. Deretter om den lange reisen til Norge. Hun forteller om hvordan krigen endret alle planer i livet, og hva hun gjorde ved krigsutbruddet. Videre snakker Soltys om sin bakgrunn, og reisen til Norge. Deretter forteller hun om sin familie, og hvordan de har klart seg etter krigsutbruddet. Så forteller Stefania om hvordan livet sitt i Norge, og hverdagen i sitt nye hjemland. Så får vi høre Soltys sitt forhold til Russland og hvordan det har endret seg etter invasjonen i 2022, med vekt på forskjellen mellom Vest- og Øst-Ukraina. Til slutt synger Stefania en tradisjonell ukrainsk folketone.

Intervulogg

00:00:00 Reisen til Norge. Egentlig tenkt til å reise til Drammen.

00:02:45 Byen Stefania er fra. Familien i Ukraina.

00:06:30 Stefanias utdannelse og bakgrunn.

00:10:00 Planer i Ukraina før krigsutbruddet.

00:11:45 Minner rundt krigsutbruddet.

00:16:30 Trodde krigen skulle bli kortvarig. Reise til Polen.

00:20:00 Forstod at det kunne bli en lang reise.

00:23:00 Om venner i Norge, og reisen til Norge.

00:26:30 Hvordan det er å bo i Bergen.

00:29:30 Venner i Ukrainsk forening og Den polske forening, arbeid som tolk.

00:32:45 Kontakt med mannen.

00:35:00 Forhold til Russere før krigen og etter krigsutbruddet.

00:40:00 Negativt forhold til Russland.

00:42:00 Følelser da Stefania kom til Norge, sosialisering.

00:46:30 Sang i folkekor i Ukraina.

00:48:00 Fremtidsplaner, bli eller reise hjem.

00:51:00 Utvikling i Ukraina nå, nyhetskilder.

00:57:00 Sang.