Erik Ellertsen

Publiseringsdato: 13.okt.2019 09:22:56

Memoar: Erik Ellertsen forteller her om sin deltakelse i Askøy Selvbyggerlag fra 1974 til 1979. I denne perioden la han ned over 1.500 timer som selvbygger, under opparbeidelsen av Thorsenfeltet på Øvre Florvåg på Askøy. Han var medlem av selvbyggerlaget fra det ble opprettet i januar 1974, og satt fra 1974 til 1979 i styret i laget. I anlegg sperioden fra 1977 til 1979 på Thorsenfeltet, kjørte Erik lastebil og var i tillegg ansvarlig for lagets innkjøp.

I november 2016 bor Erik fortsatt på Thorsenfeltet, hele 36 år etter at han i 1980 flyttet inn i eget hus på dette selvbyggerfeltet.

Opptaket ble gjort 8. november 2016 i Studio 1 i Bergen Bibliotek.

Intervjuer var Dag Arne Danielsen.

Stikkord og tidskoder om innholdet: