Myking

Dette intervjuopptaket er under arbeid. Inntil vidare er det sperra med passord. Spørsmål om eller når passordet blir fjerna, må rettast til den som har blitt intervjua. Andre brannfolk som kan tenkje seg å bidra til oppbygginga av ei munnleg kjeldesamling om arbeid i brannvesen kan ta kontakt med Bergen Brannkorps Historielag eller Memoar.no.

(Dette gjeld også brannfolk frå andre kommunar enn Bergen)