Kristian Djupevåg

Båtbyggar og tusenkunstnar

Kristian Djupevåg - Fartøyvern - Memoar
Intervjua av Morten Hesthammer frå Hardanger Fartøyvernsenter og Bjørn Enes frå Memoar
Hardanger Fartøyvernsenter, 24. mai 2022: Båtbyggar og tusenkunstnar frå Tørviksbygd

intervjulogg del 1

Tidskodar, sikkord om innhaldet og emneord

 • 00:00 Introdusjon, kommunikasjon, familie, Bomba hol skole laksevåg født den dagen, Hardanger i 1947, slekt

 • 1:15 Inngang i båtbyggerfaget, Bygge båter, hele livet i det miljøet, begynte i tolvårs alderen, "alle kunne bygge båter innen de var konfrimert


Hardanger

 • 03:05 Reise i lære, 15 år, Os, 1960, teknisk skole om kvelden - bygde båter om dagen. Lære

 • 04:43 Klink bygde båter, to robåter i uka, bygde på gamlemåten, teknisk båtbygging og rutiner. Klinkbygging

 • 07:46 Fra robåt til kravellbygde båtar - lime skrog, Kravellbygging

 • 09:15 Båtbygging, kunnskap, lese amerikanske magasin, Norge lærte båtbygging fra Danmark gjennom militærtjenesten

 • 11:35 Utviklet nye metoder for båtbygging, laminerte spant, limtyper - teknisk, utvikling av lim pga luftfart. Laminering

 • 13:?? Limteknisk, forts. båtbygging teknisk, lime to per dag

 • 15:20 Nye krav til finish og komfort, inspirasjon fra USA, ikke spennende å jobbe ute på store skip, "ville jobbe med mindre og finere båter"

 • 16:54 Utvikla verkstaden, far drev med litt putlete arbeid, vokste, "båtene ble bare større og større", tett oppunder taket

 • 18:34 Størrelsen på verkstedet bestemte størrelsen på båtene. Så blei Norheimsund Mek. lagt ut for salg, "vi kjøpte driten", heldig tid å kjøpe

 • 20:45 Fikk ikke bruk for store områder

 • 21:27 Begynnelse med Colin Archer- køyter: Drog til Sjøfartsmuseet og universitets biblioteket i Oslo, så på tegninger. Blei kontakta av Svein Molaug om restaurering av Gjøa. Colin Archer. Gjøa. Svein Molaug.

 • 25:03 Historie om oppdraget med Gjøa. møtte mange mennesker: "noen normale og noen unormale", kom i kontakt med kunder, "det var på mange måter som et eventyr"

 • 27:02 "Han skulle ha tak i båtbygger", føltes tilfeldig men headhuntet, Svein Molaug

 • 27:57 Colin Archer båter, nasjonal symbol men tegnet om: Slanka - lettare spant - meir utvendig ballast - Masse tull med jarnkjølar.


Blykjøl. Colin Archer

 • 30:25 "Skal aldri klusse på et mesterverk", tegnet nye båter, ta vekk undervannsskrog, "Dei segla ræva av originalane" - den sisate (Calliope) blei slanka 10 tonn. Colin Archer

 • 31:45 Evne, kan sjå på linjeteikninga kva slag eigenskapar den båten vil ha. til båt, utvikling, eksempel fra danske båter.


Estetikk

 • 33:46 Estetisk sans, blir ikke bedre eller dårligere av fine detaljer, bruksredskaper hadde en skjønnhet, verdi i skjønnhet, prestisje, øye for detaljer

 • 36:35 Stolthet i håndtverk, mer enn båtbygger

 • 37:09 "en av feilene mine er at jeg er interessert i veldig mye", lage feler, kniver og verktøy, dampmaskiner, "jeg vet ikke om noen som kan så mange fag som deg jeg kristian"

 • 38:20 Begynner i litteraturen, fra teori til praksis, relativt språkkyndig, "me nordmenn er kjente for å ikke lese manualer"

 • 40:30 Kaldbakte båter, lært av mange feil, båtbygging teknisk, forskjellige materialer deriblant kevlar. Plast, Kaldbakte båter

 • 43:00 Forts. Kaldbakte båter, historie om feilbygging, mye ekstra arbeid, teknisk. Kaldbakte båter

 • 46:00 Stolt av arbeidet, ærlighet, godt produkt, kundetrifsel, mange forskjellige kundegrupper

 • 48:01 Fra motor til seil

 • 48:23 Erfaringer fra seil, historie fra barndommen, interesse i koridnasje båter

 • 50:05 Historie fra Tromsø, to uker på å rigge opp en båt, "jobba hele formidagen med den jævla spleisen"

 • 51:33 kke redd for å prøve noe nytt, bygge med kevlar og karbonfiber, søsterskips-effekten

 • 52:58 Slutten av båtbygging karriere, Operanen, Snøhetta, historie om oppdrag, samarbeid, slo danskene i anbudsrunden.


Operaen i Oslo

 • 1:00:15 Bruke verktøy, fresemaskin, tørke i skipsbygging, motor- og plastbygging

 • 1:01:20 Nytt stort bygg, Stavanger konserthus, slått av Tyrkia

 • 1:03:45 "Det har vært en reise", "du vet du kristian, man må ikke være gale for å bygge båt men det hjelper"

 • 1:04:30 Pensjonisttilværelsen, Sjukdom (detaljar tatt ut), dårlig marked, mye lån

 • 1:05:20 Fortsatt aktiv, bygde dampbåt, stort privat verktstad (verktøyliste). Engasjerte seg i galeasen Gurinei Rosendal i seks år. 70 år- nyehelseproblem (tatt ut detaljar)


Verktøy. Galeas Gurine

 • 01:07:25 Helseproblem - helikopter til Haukeland, "litt humplete men nå skal jeg leve alle mine dager", Fornøyd med livet, opplevd utrolig mye moro

 • 01:09:45 Lage båtmodell, tre meter lang, 1000-1500 timer, fire feler i arbeid,

 • 01:12:20 Spiller litt fele, vet ikke om det blir flere båter, historie om? tur til oslo?

 • 01:16:55 Koke i linolje, impregnering, bøye tømmer, historie om svensk verft, svenske venetranbåtforening


Linolje. Bøying av tre, laminering

 • 01:19:30 Forts. bøying av tømmer, teknisk, lå i bløt i olje 1+ uke, deretter varmebehandling, frese, så bøye og feste sammen

 • 01:21:40 Imponert over de som kom før oss, laminering, lim, gamle egypt

 • 01:22:20 Båtbygging teknisk, hvorfor det står så godt, Kristiannia båt, smøre med olje, mange strøk. Interpreg. International Farvefabrik. Ravilakk. Clipper. Ovatrol. 8-10 strøk.


Treolje

 • 01:25:15 Skeptisk til tjære - bestefar: Råtnar under. Også mange sortar tjære. Har blanda olje Xylamon og rå linolje. "Alt som er bra er forbudt"


Tjære, Jotun, Trykkimpregnert


 • 1:29:30 "Gurine" fekk alt ho kunne drikke - 2-3000 liter Clipper 1. "Her i Rosendal er me kjende for balsamering". Jotun

 • 01:30:25 Vidare om smøring, linolje og soppdrepar. Farlige stoffer i Xylamon. Trykkimpregnert - hovudverk kvar kveld. Boloden K-45 var godkjend av Veritas. Til slutt nekta vi.

 • 1:32:14 Impregnering av ukanta plank, teknisk, god materiale ikke sprøtt, giftstoffer, fyrte med impregnerte plank.

 • 01:34_39 Slutt del 1

intervjulogg del 2

Tidskodar, sikkord om innhaldet og emneord

 • 00:00:00 Tradisjon av båtbyggere, slekten var fiskere og sjømenn og sjøreddere, sjøredder korset

 • 02:50 Familebakgrunn, husmannsplass, fra fiskere til et samfunn av båtbyggere

 • 05:30 Dyrehold for mat - båtbygging for penger, lappet sko, småjobber, rett etter krigen, mangelvare, rationering kaffe og sukker, restriksjoner på bilkjøp

 • 00:10:00 Restriksjonene ble opphevet i 1960, mangel på veier og parkering, folk hadde mer å rutte med, arbeid, 5 liter for 1 time arbeid

 • 00:11:29 Historie om priser, bygde to robåte i uka, 700kr per robåt, 350 kr for en drill, idag: 135 000 for en båt


Prisutvikling

 • 00:13:25 Vilje til å satse på ny teknologi og kreativitet, ligger i blodet, historie om reise til nabobygder, felemakeri i slekten.


Nyskaping

 • 00:15:50 Historie om fiske, laks, prest i vikøy skulle ha laks, lurte presten og fikk bot, klagde presten for Kongen i Danmark, fikk egenrett på laksefiske, skar et krusifiks, "da jeg har hengt det opp der kommer han aldri til å glemme meg

 • 00:17:45 Miljøet, kreative strømninger i nærmiljøet, møbler, trykkeri, osv, observere arbeid i en tidlig alder

 • 00:21:08 Av skade blir man klok, tabber, historie om en hendelse i Rosendal, ærlig og redlig i arbeidet


Arbeidsmoral

 • 00:24:26 Brekk i tre

 • 00:28:00 Plastbåter, gode og lukrative jobber,

 • 00:37:55 Lage plastbåter, følgebåter til kongeskipet, arbeid på Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl


Kongeskipet, Radich, Lemkuhl

 • 00:34:55 Støpte flere båter av Lehmkuhl-modellen

 • 00:38:55 Økonomi og lyst, tidskrevene, effektivitet og kundegruppe, plast

 • 00:41:50 Bygde båter til en av norges rikeste menn, smal kundegruppe,

 • 2:20:40 Farttøyvernsenter som nabo, trang fødsel, "lobbyvirksomhet"


Fartøyvernsenteret

 • 00:55:20 Begynnelsen på senteret, arbeidsløs ungdom, fikk telefon, "sette ungdommene på en gammel båt", ?navn på båt?, S/J Mathilde, pengeinnsamling 100 tusen men kommunen hadde 300 tusen i pant i båten, overbevise Ordfører, vant budetSJ "Mathilde"

 • 00:56:30 "Når har vi blitt redere, nå har vi kjøpt båt!", krise i kommunen, oppsigelse, reparasjon, slepe båten til Nordheimsund, lurte skipstilsynet, kom seg velberget hjem

 • 01:03:10 Arbeidet på S/J Mathilde begynner, kommunen liker ikke planen, bevilgninger fra stat og fylke og andre instanser, kommunen kommer på gli

 • 01:08:10 Prosjektet vokser, hjelper ungdom som driver med ramp, sysselsette ungdom

 • 01:10:10 Utvikler seg videre, blir mer kommersielt, "Med en gang en båt er ferdig begynner arbeidet",

 • 01:13:30 "det er i motvind du blir en god seiler"

 • 01:13:44 SLUTT DEL 2

S/J "Mathilde" - Foto: Hardanger Fartøyvernsenter

Galeas "Gurine" - Foto: Hardanger Fartøyvernsenter