Odd Oleivsgaard

Publiseringsdato: 07.nov.2019 19:24:23

Odd Oleivsgard ble intervjuet på Ål bibliotek 11.10.2018. Intervjuet fant sted i forbindelse med et dokumentasjonsseminar i prosjektet Krafttak for muntlig historie. Det var Audun Kjus som stilte spørsmål.

Logg:

00:00:00 Født 1939, i ei hallingstue i Leveld

02:00:00 Har i grunnen vært på gården hele livet.

02:40:00 Hjalp til på stølen hele sommeren.

03:30:00 Kjerreveg, 2,5 meter brei og framkommelig med hest og vogn. 7-8 kyr.

04:30:00 Vi gjorde det vi sjølv ville. Det var sju støler og mange unger.

05:00:00 Sisten i fjøset, leike gard, dreiv rundt omkring. 06:00:00 Gikk ikke på tur. «Eg går der eg ska noko.»

06:30:00 Noen få turister. Påsketurister. Bydamer om sommeren.

07:10:00 Slutta med mjølkekyr tre år etter at jeg overtok. Tre grunner. Isjas, far døde, giftet seg med lærer. Begynte med sau. Bygde om gården. 120 vinterfora sau.

10:20:00 Skoletiden, både og. Mange hadde eldre søsken Jeg ble mobbet litt. To gutter plaga med. En som var veldig stor og sterk redda meg. Jeg var liten og spinkel. Seinere gikk skoletiden bra. Fikk en lærer som var veldig bra.

11:44:00 Den gode lærerern. Sang. Et minne jeg lever på. 12:30:00 Audun: Visste du da helt klart at du skulle ta over gården? Gikk et år på folkehøgskole. Etterpå hadde jeg en voldsom kamp med meg sjøl. Hadde lyst til å gå videre på skole. Heime var det bruk for meg. Eldste bror var ikke interessert. Jobba mye på gården. Fikk god pris.

14:00:00 Audun: hva må man kunne for å være en god gårdbruker? Evne til praktisk arbeid.

14:40:00 Ble leder i Ål bondelag to år etter at jeg ble bonde. 15:45:00 Var i opposisjon fordi jeg var sauebonde. Kjempa for småbrukersyndspunkt i Buskerud bondelag.

17:20:00 Venner i bondelaget. Og i slakteristyret. 17:50:00 Stølen var ei lita tømmerbu med et tverrbygg av stein, der mor hadde saker og ting for å lage ost og prim.

19:00 Kaldt gulv og tak. Reiv ned og bygde ny hytte. Hytta står der det gamle fjøset står. Der den gamle bua sto er det bygget anneks.

20:00:00 Nytt fjøs for geiter, 150 geit, drifta som er på stølen nå. Da sauen ble drevet til fjells fant de veien hjem sjøl. Nå kan de ikke veien, så de må sankes. 22:10:00 Nevøen som driver gården.

22:12:00 Sønn med Prader Willi syndrom. Ikke lett. 27:30:00 Kona kom til Leveld som student. Fikk brev til jul.

28:40:00 Foreldrene var veldig flinke. Den gamle arbeidsdelinga. Mor hadde alt inne og fjøset og far hadde alt ute. Mor mjølka og du hørte et jamt sus.

31:00:00 Audun: Hvordan har den teknologiske utviklingen endret livet til bonden? Totalt omsudd. Jobba hver dag med slått, hersing bakketørking hele sommeren. Far slo og vi hersa. SÅ reiste vi til fjells når helga kom, til mor.

33:00:00 Far kjøpte lastebil. Jeg har ofte tenkt på det at han kjøpte lastebil og ikke traktor. Kjørte stein, men det var ikke tipp på bilen. Far var bare muskler.

34:40:00 Om vinteren var det skogsarbeid og forkjøring. Far kjørte mye stein.

37:00:00 Oppveksten. Det var mye arbeid. Stor frihet. Farta rundt. Hoppbakker på hvert jorde. Skigåing.

38:20:00 Vi var fysisk aktive hele barndommen. Det er de ikke nå. Verden har forandra seg totalt.

38:50:00 På telefonen var det tre på linja. Faster til far var på sentralen og hun var poståpner. Hun visste hva som foregikk.

40:00:00 Far og mor var kristne. Bestefar var emissær. Å se når han hadde vitnesbyrd var en skakende opplevelse. Han var så fortvila for alle som han visste var fortapt. Jeg fikk skrekk for å være så religiøs.

41:40:00 Leveld teaterlag. Var veldig aktiv. Skuespiller i mange år. Tsjekhovs Kirsebærhagen. Teaterlaget var en viktig del av mitt liv.

43:00:00 Sang med søsken. Arne Garborg. Ivar Åsen. Jakob Sande. 44:20:00 Mor og far sang religiøse sanger. De sang i kristelig arbeid. I julehelgen var det mye sang.

45:30:00 Jula. Lite presanger. Lutefisk. Seinere ble det både ribbe og lutefisk. Vi barna likte ikke lutefisk, men far måtte ha det. Lille julaften toget hele familien til Lappegard, der mor var fra. Der var det badekar i bryggerhuset.

47:00:00 Hjemme ble vi vasket på vanlig måte over en trestamp. I 1952 flytta de inn i et nytt hus til jul. Mor og far hadde gledd seg. Men alt var fremmed og ingen ting var riktig. Søstera gråt hele julaften. Man da hadde vi bad og dusj.

48:10:00 Vi var i Lappegard hele juledagen. Mange søskenbarn. 48:50:00 Vi var julebukker og trodde ingen ville kjenne oss igjen. «Han der går jo akkurat som Mikkel Lappegard»

51:09:00 Slutt

Publisert

Meddeler

Lisens

Innsamler

Arkivkode

30. august 2019

Odd Oleivsgard, Født 1939 (Mann)

Ingen rettigheter reservert (CC 0)

Audun Kjus

NEG memoarer/00015