SG

Intervjuopptak 26. mai 2021

Opptaket med SG blei gjort under eit samarbeidsarrangemnt mellom Haram Kulturhistorielag og Memoar. Intervjuet er ferdig til publisering dersom forteljaren ynskjer det.

Det skal nå dokumenterast med ein innhaldslogg og eit tekstsamandrag.Når dei er ferdige, skal intervju og dokumentasjon sendast over til Foleminnesamlinga gjennom Minner.no. I fyrste omgang skal det berre vere tilgjengeleg for forskarar der.

Dersom forteljaren ønsker å ta bort passordet, vil alle som er interessert i dette bidraget til kjeldesamlinga om Harams lokale historie, kunne sjå intervjuet og dokumentasjonen her.

Dokumentasjonsdugnad:

For at eit intervjuopptak skal bli bevaringsverdig, må det dokumenterast.

Ein god innhaldslogg er fyrste og mest arbeidskrevjande oppgåve. Det er ein tabell med tidskoder (minutt og sekund frå start) og stikkord for innhaldet. Lag ein kopi av dette loggeskjemaet

Når loggen er ferdig, er det relativt fort å skrive eit tekstsamandrag

Dersom loggen også kan supplerast med ei meir generell emneordliste

Ei ferdig og avloeveringsklar personmappe inneheld opptak, Signert samtykkeerklæring, publiseringsfil, logg, tekstsamandrag og emneordliste.

Stubbar:

Ein stubb er eit kort utdrag - noko som er særskilt godt sagt, særskilt interessant eller på andre måtar eit "gullkorn" som eignar seg for publisering: