Hans Gunnar Haram

Intervjuar Sveinung Giske fortel at han hadde ei fantastisk stund saman med Hans Gunnar Haram laurdagen den 6. november 2021..Dei to er gamle kjende - sist frå då dei samarbeidde på ein artikkel for årboka i Haram Kulturhistoriske Lag tidlegare, Hans har ein stor kapasitet intellektuelt. Han har lese alvorleg mange bøker om historisk stoff. og det unike er at han hugser det også. Dette var eit intervju "i blåtimen", men intervjuaren meinte det var viktig og stort å få det ned på video. Haram Kulturhistoriske lag arbeider med ein logg og eit tekstsamandrag som etter kvart kjem på denne nettsida. Diorekte adresse hit er: www.memoar.no/haram/hansgunnarharam


Tid:

Stikkord om innhaldet

12:40:00 a.m.

Onkel drept av allierte fly

02:05:00

Oppdeling av garder

2:25:00 a.m.

Takst på gard

03:40:00

Overtaking av gard

5:07:00 a.m.

Interesse for slakting

7:27:00 a.m.

Skulestart

9:30:00 a.m.

Korleis opplevde du skulen

10:40:00 a.m.

Realskule i Brattvågen

11:20:00

Oppdeling i klassetrinn

12:25:00 p.m.

Interesse for språk

12:40:00 p.m.

Opplæring ut over 7 årig grunnskule

2:20:00 p.m.

Interesse for historie

5:00:00 p.m.

Må kjøpe eigne bøker

5:20:00 p.m.

Lage revy for å samle penger til lærebøker

7:30:00 p.m.

Interessa for islandsk ættesoge

8:50:00 p.m.

Du husker so godt Hans

9:46:00 p.m.

Matematikk med ukjente skapte vansker.

25:15:00

Vi hadde ein pådriver i husdyrhald

27:04:00

Hamstringshysteri av t.d ost

27:20:00

Mjøl i sekker av bomullstoff

27:55:00

Det kom ein tankbåt som vart bomba

28:40:00

Tjukkolje i fjøra

30:25:00

Overtaking av familiegard

31:50:00

Sildefiske med drivgarn

33:06:00

Revy og ungdomslag

33:16:00

Oppbevaring og sending av mjølk

37:00:00

Lagring av for

37:50:00

Tidleg ute med mekanisering

38:45:00

Bensin versa diesel

39:40:00

Traktorutstyr for optimal gardsdrift

40:47:00

Antal mjelkekyr

41:34:00

Heimeslakting av okser

43:55:00

Kommunestyret

45:20:00

Kva kunne du har gjort annaleis i livet?

47:19:00

Nystadgarden og Marstadgarden var atter ein gard