Elias S. rogne

Elias Rogne - Haram - Memoar
26.01.2022 Intervjuar Sveinung Giske

Les meir

Elias er ei type ein av og til er heldig å treffe på, og også dele tid saman med. Elias er klok, tenksom og omtenksom, i tillegg til det å vera lærd. Gjennom sitt yrkesaktive liv såvel som i sitt sosiale liv, har han framstått som ein samfunnsbyggjar, som har sett spor etter seg. Ungdomslag, idrettslag og historiske lag, er alle lag som har nytt godt av Elias sine ressurser og hans sikre og treffsikre formuleringsevne.

intervjulogg

0:23 Plassebruk Husmannsplass

3:45:00 Syster til faren Faste

3:49:00 Bror til faren Farbror

06:50:00 Familia bur i lag Generasjonsbolig

7:18:00 Besteforeldre Gommer og Goffar

8:01:00 Feste av bordkledning Trenagler

9:30:00 Differensiering av medlemsavgift menn og kvinner Likestilling

12:25:17 Skuleransel Prins

16:10:00 Læraren si rolle Skulemeister

17:17:00 Forholdet mellom lærar og elev Autoritær

17:40:00 Plikt til å helse på læraren Disiplin

21:20:00 Tilgang til bøker Noregs Boklag

22:50:00 Be for maten utan å ha mat Bordvers

24:50:00 Lagring av skrevne dokument OCR skanning

27:14:17 Oppvekstvilkår for unge under Covid 19 Nedstenging av samfunnet

28:20:00 2delt versa 3 delt skule Skulepolitikk

28:54:00 8 årig skule Framhaldskulen

29:50:00 Høve til å velgja konfirmasjonsform kirkeleg eller borgeleg Konfirmasjonstradisjoner

30:29:00 Rutebåten si rute Samferdsel

32:25:00 Utspørring under konfirmasjonen på kyrkjegolvet Konformasjon

32:40:00 Rangering av rik-fattig på kyrkjegolvet under konfirmasjon Konformasjon

33:36:00 Presten si rolle Presten si rolle

35:00:00 Feiring av konfirmanten Konfirmasjonsselskapet

35:45:00 Gåver til konfirmanten Konfirmasjonsgåve

36:20:00 Klede til konfirmasjonen Konfirmasjonsdress

38:07:00 Arbeid i ungdomslaget Ungdomslagsarbeid

40:20:00 Fyrste framføring av eigenprodsert materiale Eigenprodusert materiale

42:10:00 Genetisk arv Arven etter foreldra

43:05:00 Betydningen av nynorsk Nynorsk

44:00:00 Oppvekstvilkår påvirka av nærliggande forhold Død i nære relasjoner

45:20:00 Medisin for sjuke Apotekleveranser

47:10:00 Det fyrste eg minnast Barndomsminne

48:30:00 Krigsutbrotet 9. april 1940 2. verdenskrig

50:10:00 Eira bombadert 2. verdenskrig, Flyåttak

50:45:00 Traumer grunna manglande fridom Okkupert

52:20:00 8: mai 1945 Fridomsdagen

54:20:00 Organisasjon for ungdomslag Sunnmøre Frilynde Ungdomslag/Noregs Ungdomslag

56:50:00 Tilskot til å drive barnegruppe Noregs ungdomslag

58:00:00 Minnestein over Olaus Johannes Fjørtoft Bauta

1:00:00:00 Bygde veg på øya 1. kontakt med arbeidslivet

1:01:46:00 Bytte av jobb "Headhunta"

1:02:25:00 Kjøp av sildegarn Forretningskultur

1:03:30:00 Søkja om utsettelse av militærtjenste Mista fiskesesonger

1:04:40:00 Knytninga mot Ålesund Regionsleiar

1:05:29:00 Haramsøy Nordøy fk. Lagsarbeid

1:07:15:00 Haram Kulturhistoriske Lag Lagsarbeid

1:08:58:10 Humoristisk innblikk mot samfunnet Kildemateriale

1:10:20:00 Utvikling i heimbygda Rogne Sentralisering

1:11:00:00 Tilbod i kvardagen på Rogne i gamle dager Sjølvberging

1:11:45:00 Kjøpe fisk i ei fiskergrend Bryte uskrevne lover

1:12:21:00 Slekta i Amerika Utvandring

1:13:05:20 Fabror kjøpte Høibergsbrus i Ålesund ved ankomst Ålesund på vitjing i heimlandet i 1948 Utvandring

1:13:30:00 Ho bestemor reiser til Seattle for å vitja sonen som gamal Familieband

1:14:20:00 Mot til å reise til Seattle Emmisær

1:15:34:00 Korleis onkelen fekk namnet sitt Dramatisk hending bak

1:17:50:00 Vidareutdanning Motivasjon

1:20:04:00 Von om ei felles framtid for oss ute på Nordøyane Nordøyvegen