Elias S. rogne


Tid:

0:23

3:45:00

3:49:00

06:50:00

7:18:00

8:01:00

9:30:00

12:25:17

16:10:00

17:17:00

17:40:00

21:20:00

22:50:00

24:50:00

27:14:17

28:20:00

28:54:00

29:50:00

30:29:00

32:25:00

32:40:00

33:36:00

35:00:00

35:45:00

36:20:00

38:07:00

40:20:00

42:10:00

43:05:00

44:00:00

45:20:00

47:10:00

48:30:00

50:10:00

50:45:00

52:20:00

54:20:00

56:50:00

58:00:00

1:00:00:00

1:01:46:00

1:02:25:00

1:03:30:00

1:04:40:00

1:05:29:00

1:07:15:00

1:08:58:10

1:10:20:00

1:11:00:00

1:11:45:00

1:12:21:00

1:13:05:20

1:13:30:00

1:14:20:00

1:15:34:00

1:17:50:00

1:20:04:00Stikkord om innhaldet

Plassebruk

Syster til faren

Bror til faren

Familia bur i lag

Besteforeldre

Feste av bordkledning

Differensiering av medlemsavgift menn og kvinner

Skuleransel

Læraren si rolle

Forholdet mellom lærar og elev

Plikt til å helse på læraren

Tilgang til bøker

Be for maten utan å ha mat

Lagring av skrevne dokument

Oppvekstvilkår for unge under Covid 19

2delt versa 3 delt skule

8 årig skule

Høve til å velgja konfirmasjonsform kirkeleg eller borgeleg

Rutebåten si rute

Utspørring under konfirmasjonen på kyrkjegolvet

Rangering av rik-fattig på kyrkjegolvet under konfirmasjon

Presten si rolle

Feiring av konfirmanten

Gåver til konfirmanten

Klede til konfirmasjonen

Arbeid i ungdomslaget

Fyrste framføring av eigenprodsert materiale

Genetisk arv

Betydningen av nynorsk

Oppvekstvilkår påvirka av nærliggande forhold

Medisin for sjuke

Det fyrste eg minnast

Krigsutbrotet 9. april 1940

Eira bombadert

Traumer grunna manglande fridom

8: mai 1945

Organisasjon for ungdomslag

Tilskot til å drive barnegruppe

Minnestein over Olaus Johannes Fjørtoft

Bygde veg på øya

Bytte av jobb

Kjøp av sildegarn

Søkja om utsettelse av militærtjenste

Knytninga mot Ålesund

Haramsøy Nordøy fk.

Haram Kulturhistoriske Lag

Humoristisk innblikk mot samfunnet

Utvikling i heimbygda Rogne

Tilbod i kvardagen på Rogne i gamle dager

Kjøpe fisk i ei fiskergrend

Slekta i Amerika

Fabror kjøpte Høibergsbrus i Ålesund på vitjing i heimlandet i 1948

Ho bestemor reiser til Seattle for å vitja sonen som gamal

Mot til å reise til Seattle

Korleis onkelen fekk namnet sitt

Vidareutdanning

Von om ei felles framtid for oss ute på NordøyaneEmneord

Husmannsplass

Faste

Farbror

Generasjonsbolig

Gommer og Goffar

Trenagler

Likestilling

Prins

Skulemeister

Autoritær

Disiplin

Noregs Boklag

Bordvers

OCR skanning

Nedstenging av samfunnet

Skulepolitikk

Framhaldskulen

Konfirmasjonstradisjoner

Samferdsel

Konformasjon

Konformasjon

Presten si rolle

Konfirmasjonsselskapet

Konfirmasjonsgåve

Konfirmasjonsdress

Ungdomslagsarbeid

Eigenprodusert materiale

Arven etter foreldra

Nynorsk

Død i nære relasjoner

Apotekleveranser

Barndomsminne

2. verdenskrig

2. verdenskrig, Flyåttak

Okkupert

Fridomsdagen

Sunnmøre Frilynde Ungdomslag/Noregs Ungdomslag

Noregs ungdomslag

Bauta

1. kontakt med arbeidslivet

"Headhunta"

Forretningskultur

Mista fiskesesonger

Regionsleiar

Lagsarbeid

Lagsarbeid

Kildemateriale

Sentralisering

Sjølvberging

Bryte uskrevne lover

Utvandring

Utvandring

Familieband

Emmisær

Dramatisk hending bak

Motivasjon

Nordøyvegen