Sindre rogne

Sindre Rogne har budd på Rogne på Longva heile sitt liv, då han var særs ung då han måtte ta større ansvar i gardsdrifta, grunna helseproblemer hos faren. Ved sida av det å vera familiemann og bonde, har Sindre hatt mange verv i samfunnet. Verv som kun tilfell dei som skaper tillit. Sindre treng ikkje ropa for å vert høyrt, då folk lytter når han snakker. Å framheva noko spesielt er vanskeleg, men 16 år i kommunestyret derav 4 som varaordfører seier sitt. Haram kulturhistoriske lag har også nyte godt av hans innsats, der han har vore leiar i 7 år.

Tid:

1:08:00

3:50:00

4:55:00

7:40:00

8:29:00

8:55:00

9:10:00

10:55:00

12:20:00

14:00:00

15:32:00

17:05:00

18:40:00

19:29:00

20:25:00

22:30:00

23:10:00

24:35:00

25:50:00

26:40:00

27:30:00

28:35:00

30:35:00

31:15:00

31:35:00

33:00:00

33:40:00

34:40:00

36:30:00

37:55:00

40:50:00

42:20:00

43:20:00

44:31:00

45:10:00

46:30:00

47:05:00

48:00:00

49:15:00

51:20:00

52:15:00

53:40:00

55:00:00

56:18:00

57:20:00

01:00:00:00

01:02:10:00

01:04:20:00

01:05:30:00

01:08:00:00

01:09:50:00

01:11:00:00

01:12:00:00

01:14:15:00

01:14:35:00

Stikkord om innhaldet

Bygdemeieriet på Rogne, med tilhøyrande utdanning

Interesse for husflid

Gamleknut lærte Ungeknut å snakke.

Å verte kalla opp att etter "goffar"(bestefar) Som heitte Sevrin

Å spleisa folk i ekteskap

Plikter som fylgjer med det å verta fødd på ein gard

Å spa torv

Utdanning etter folkeskulen

Inspirert av teorien bak "Steinerskulen"

Møte med profesjonell scenekunst

Skilnad på 8. klasse og Framhaldskulen

Å lytte på London under krigen

Soldater på Rogne under krigen

Å selja mat til okkupasjonsmakta

Sterke minner frå krigen

Kjentmann under krigshandlingane

Reaksjoner etter at Shetlands-Larsen hadde vore på øya

9. mars og 8. april

Reaksjoner på okkupasjonen

Kvar er radioen i dag?

Å sette opp att flaggstanga for å feiere fridomsdagen

Skyting under krigen

Barneleik i krigstid

Eigenprodusert fotball

Fyrste lærballen

Å gå på skøyter i barndommen

Hjelp til frosne fingrer

Mølla på Rogne

Å knyta nye kontakter under konfirmasjonen

Utspørjing på kyrkjegolvet

Minner frå konfirmasjonen

Plikter på garden

Sindre si karriere som fisker

Sildefiske

Sildefiske var hardt arbeid

Ankringsplass for båter

Sindre tek over garden

Giftermål

Dagny sin oldefar

Sigrun tek over garden

Geografisk skilje i bygda

Sosialt engasjement

Sunnmøre Meieri, Sunnmøre Slakteri og Møre Felleskjøp

Lokal og nasjonal organisering av bøndene

Tillegg til garden

Dyr på garden

Politisk arbeid

Viktige saker oppnådd i politikken

Haram kulturhistoriske lag

Fridom til yrkesval som odelsgut

Tilbakeblikk på livet

Drenere og nivilere

Ei ny tid

Nye kluter

Fiskebåter ute på øyane

Emneord

Meieriskulen på Ørlandet

Husflidskulen på Molde

Halvemål

Kalle opp att etter

Giftekniv

Tidleg krøkast

Torvspade

Folkehøgskule

Steinerskulen

Teater i Oslo

Barneskulen

Krigsradio

Okkupasjonsmakt

Samarbeid med okkupasjonsmakta

Shetlands-Larsen

Palmar Bjørnøy

Razzia

Krigsminner

Krag Jørgensen

Klenodie

Symboler i krig

Øvelseskyting

Barneleik

Papirfotball

Lærball

Krummalurer

Kalde fingrer

Sjølvberging

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjonskort

Gjødselkjeller

Sildefiske

Halvløting

Riste eller tine sild

Sjøkart

Skøyte

Heimebryllaup

Olaus Johannes Fjørtoft

Genrasjonsskifte

Larselva

Lag og organsisasjoner

Bondesamvirke

Bondelaget

Skogsdrift

Buskap

Formannskap og kommunestyre

Skulestruktur

Kulturhistorie

Odelsretten

Dagbok

Dyrking

Nordøyvegen

Tru på ungdommen

Fiskeriutvikling