Jostein Helge Skjelten

Intervjuopptak 25. mai 2021

Opptaket med Jostein Helge Skjelten blei gjort under eit samarbeidsarrangement mellom Haram kulturhistoriske lag og Memoar.

Dokumentasjonsdugnad:

For at eit intervjuopptak skal bli bevaringsverdig, må det dokumenterast.

Ein god innhaldslogg er fyrste og mest arbeidskrevjande oppgåve. Det er ein tabell med tidskoder (minutt og sekund frå start) og stikkord for innhaldet. Det er enno ikkje gjort til dette intervjuet.

Lag ein kopi av dette loggeskjemaet


Når loggen er ferdig, er det relativt fort å skrive eit tekstsamandrag.

Dersom loggen også kan supplerast med ei meir generell emneordliste, er det enno betre.

Ei ferdig og avleveringsklar personmappe inneheld opptak, signert samtykkeerklæring, publiseringsfil, logg, tekstsamandrag og emneordliste.

Stubbar

Ein stubb er eit kort utdrag - noko som er særskilt godt sagt, særskilt interessant eller på andre måtar eit "gullkorn" som eignar seg for publisering.

Stubb: TV-arbeid på Sunnmøre i 1962

Stubb: Sjøsetting

Stubb: Om å reparere