Oddbjørn Aas

Tid: Stikkord om innhaldet

2. 00

Vokste opp i Åsen uten veg, kjerreveg. Buråsen, garden der mor kom fra. Hadde dyr.

5. 20

Far startet i fabrikken.

5. 50

Flytta til Reinsvoll. Gikk på småskolen på Lauraskole, storskolen på Sagvoll. Lang skoleveg for en liten gutt. Fem kilometer fra huset de hadde bygget på Reinsvoll. Gikk, sparket og syklet. Folk holdt seg unna vegen da de kom og gikk. 15-20 i hver klasse.

8. 30

Da han var 14 år gikk han på framhold­skole på Nyhagen. Glad i håndverk, regning, kroppsøving og historie.

10. 20

Drøm å søke på bedriftskolen. Far var i fabrikken og han hadde gode karakter i fagene som trengtes.

11. 10

Fikk beskjed om å reise til Oslo. Prøva lå godt i det jeg kunne. Var nervøse. Morsommere når vi gikk ut igjen.

15. 50

Utsiling av de med øyemål. Kom inn på restaurant. Første gang i Oslo.

17. 00

Begynte i læra i august. De fleste ville bli verktøymaker.

18. 00

Startet med harmen og meisel. Vi ser prøva med 8-tall flattjern.

22. 20

Hadde håndlag med hammeren. Far var bygnings-snekker.

23. 20

Viser plate med firkant som skulle passe perfekt i hullet. Dette var en av opptaks­prøvene du skulle klare.

26. 00

Så lære kontrakt, men ikke garantert jobb. Når du tok inn lærlinger hadde de et godt grunnlag fra bedriftskolen.

27. 30

Gode lærere, skikkelig fagarbeidere. Magnus Hansen. Stod rundt han på kontoret og hørte på de gode historiene hans.

28. 50

Godt miljø. De fra Raufoss hadde gått realskole. Flere var eldre.

30. 45

Gikk på kino i Raufoss. Gikk ikke dit alene når du kom fra åsen. Men han var stor og kraftig og tålte en støyt. Raufoss-gjengen kom til Reinsvoll for snøballkrig. Men ble jaga til Roksvoll.

33. 15

Håkonshallen.

34. 00

De to første åra i øverste etasje her.(BYG5) Alle hadde hver sin skrustikke og tilgang til flere maskiner. *

35. 15

Husker spesielt å lage lokk-verktøyet for ramma til Raufossmopeden. Et stort verktøy. Formannen ble med på testinga. Formen ble godkjent. Laget verktøyet da han var i lære.

40. 35

Fikk ros for egne løsninger. stor respekt for formannen.

43. 28

Reperasjoner heis en del var ødelagt.45. 40

Noen maskiner. med reindrift da han startet. Når pensjonist var maskinene programmerbare med 5- akse.

Veldig interssant utvikling. * * * Ingenting er umulig for gud og verktøymakeren.

48. 00

Viser frem egne arbeider. Jobbet på 1000-delen. Oppvarming og farge på metallet.***

55. 10

Rissefot for klokke Laget på slutten av læretida. Fikk ta det med hjem. Hadde brukt det før. Far hadde en slik.

1. 01:30

abrikken garanterte for lærebrev. Fagprøver først på 1960-tallet. På hans tid ble man vurdert. Ingen markering, bortsett fra å gå opp i lønn.

1. 03:00

Jobbet hele tiden bortsett fra permitiet i 2-3 dager. Fagforeningen skjermet de med fagbrev.

1. 05:10

Gått gradene fra å stå i maskinen. 5 formenn i avdelingen og en undreformann. Undeformannen veiledet de som trengte hjelp. Tidlig på 70-talet kurs for de som ville bli arbeidsledere. Brevkurs og undervisning på kveldskurs. Norsk var utfordrende. Ble oppfordret til å søke formannsjobb. Søkte og ble formann og så verksmester (overformann) Men skrev alltid under som verktøymaker. Kom inn bare med "søndagsskole" og gikk ut som verksmester. * * *

1. 14:15

Utviklinga i fabrikken. Fulgte opp læregutter og iinntak. Sluttet med opptak i Oslo. oppfordret de unge til å gå videre i utdanninga.

1. 19:00

Første jente på TAF som ble verktøymaker. Ser på håndlaget. Skulle utvikle de som var flinke praktisk. Teknisk arbeide med allmennfag samtidig. I dag mange jenter. Det var en overgang for flere at det kom ei jente med på laget. Hun var med operatører som var robuste. ***

1. 24:40

jobben som underformann. Operatørene i fokus. Han pratet med gutta og stod for jobben deres.

1. 26:30

Hadde nært forhold til gutta og holdt taushetsplikt. jobbet systematisk for å utvikle de ansatte.

1. 30:20

Om 1975. Samtale mellom Bjørn og Oddbjørn. Nedbemanning men økt produksjon.

1.34. 00

Overgang fra manuell til styrt maskin i 1995. * * * Alt vi gjorde kunne kjøpes andre steder. De satte på konsulent for å lære å bli verktøymaker. Han var uenig med konsulent. Verktøy måtte lages lokalt for at linjen ikke skulle stå. 1995-96. Tid kontra økonomi.

01. 40:45

Henta folk lokalt for å få linja til gå.

1. 41:45

Over til styrte maskiner. CNC operatører og programmerere. Konstruksjon- Liten del kan tas ut for å luke ut problemer i en større del.

1. 14. 45

Rollformere. Om konstruksjon av verktøy. Stor utvikling. De 5- aksa maskinen. Trenger ikke hamle ut et 8- tall lengre.

1. 46:15

kunnskapen til vaktøymakeene ligger i bunnen for utviklinga. Bruker ikke regnestav lenge, men data.

1. 48:54

Bjørn om å bli sjømann. Nå simulator.