Anna K.

Dette intervjuet ble gjennomført 03.08.22. Shannon Dinneen intervjuet Anna K. i Oslo om tidligere relasjoner til pride, forventninger til paraden i 2022 og hennes tanker og følelser rundt hendelsen ved London pub. Hun mener at de som begikk hendelsen på en måte hadde «vunnet» når paraden ble avlyst, og skjønner hvorfor solidaritetsmarsjen ble gjennomført. Anna har selv innsett at pride ikke bare er en fest og farger, men at det har en dypere betydning. Hun snakker også om hvordan det er å stå på sidelinjen.

logg

00:00:02 Presentasjon av intervjuer og forteller

00:00:29 Skeive venner, kunne vise støtte er viktig

00:00:55 Har gått i en tidligere parade i 2018

00:01:05 Opplevelsen i 2018

00:01:30 Hadde tenkt til å gå i paraden i 2022

00:01:59 Fikk høre om London natten det skjedde

00:02:15 Ble kontaktet av mor og venner

00:02:40 Viktig å sankke og være åpen

00:03:28 Paraden ble avlyst, de som begikk handlingen "vant"

00:04:18 Følelser om utsagnet til politiet, svik, kan ikke påta seg ansvaret

00:04:54 Så solidaritetsmasrsjen fra jobb, så det på sosiale medier

00:05:40 Skjønner hvorfor paraden ble gjennomført

00:06:20 Blomster ved London pub, føltes rart, kan ikke reversere det som har skjedd

00:07:17 Folk gjorde en ekstra innsats

00:07:36 Selv om man har kommet langt, så er det viktig å ha denne kampen

00:08:36 "dobbelminioritet", viktig å føle at de kan bli sett

00:09:10 Solidaritetsmarsjen viste hvor mange som bryr seg

00:10:10 Har selv innsett at det ikke bare er fest og farger

00:11:04 Venner snakker lite om hets

00:11:52 Hvordan det er å stå på sidelinjen, føler ansvar for å være støttende

00:12:33 Forventet en gigantisk fest, glede, mangfold, feiring av kjærlighet

00:13:35 Har tenkt til å gå i toget neste år, har blitt mer motivert

00:14:00 Har jobbet i tidligere år, fikk ikke vært med på paraden

00:14:11 Solidaritetsmarsjen 2022, viser solidaritet, passer ekstra på hverandre

00:15:00 La merke til et stort flagg midt i paraden

00:16:04 Avslutter intervjuet