Jim Heiberg

Dette intervjuet ble gjennomført 02.08.22. Shannon Dinneen intervjuet Jim Heiberg i Oslo om hans første gang i pride, følelser rundt den avlyste paraden 2022 og hans relasjoner til London pub. Han mener at London pub er «frihetens sted» og at London er symbolet for «Homo-Oslo». Han mener at man aldri må ta frihet for gitt og han forteller om hvordan han markerte pride 2022.

LOGG

00:00:13 Presentasjon av intervjuer og forteller

00:00:24 Forteller er klar over at det blir filmet

00:00:45 Første gang i pride

00:01:03 Pride blir avlyst

00:01:17 Følelser rundt den avlyste paraden

00:01:36 Eget tog

00:01:49 Jim kledde seg i drag

00:02:08 Gikk til London pub

00:02:18 London er "frihetens sted"

00:02:44 Følelser om skytingen

00:02:49 London er symboldet for "homo-Oslo"

00:03:06 Fint at paraden ble gjennomført

00:03:26 Hvordan det var å se London

00:03:58 Jim plukka blomster på veien

00:04:13 Ikke vært med på pride tidligere

00:04:34 Tanker om paraden før den ble avlyst

00:04:54 Var ikke med på minnemarkeringen

00:05:11 Irritert over politiets utsagn

00:06:08 Kampen fortsetter, aldri ta frihet for gitt

00:06:39 Barnhagelærer, skape morgendagens voksne

00:06:55 Negativitet rundt pride

00:07:55 Gikk i egen parade med venner

00:08:40 Blomster London pub

00:08:58 Minioritet i minioriteten, må stå sammen

00:09:35 håper paraden endret noe, folk glemmer fort

00:10:08 Neste år, skal gå i paraden

00:10:30 Opplevd blikk og kommentarer

00:10:58 Synet på pride har endret seg

00:11:18 De som skjenner det på kroppen må ta kampen

00:11:40 Alle har sine egne kamper, ingen er fri før alle er fri

00:12:03 Hat og diskriminering ødelegger samfunnet

00:12:30 Tørre å gå i drag

00:12:47 Dele glede, alter ego, positiv respons på instagram

00:13:44 Morsomt å leke med kjønn og karakterer

00:14:39 Tredje gang i drag, er ikke i drag miljø

00:14:46 Første gang i drag på halloween