Sondre Gevelt

Dette intervjuet ble gjennomført 06.09.22. Shannon Dinneen intervjuet Sondre Gevelt i Oslo om hvordan han mener at pride er viktig for å oppnå rettigheter, hvordan han opplevde skytingen ved London pub, og hans arbeid innenfor seksuell og mental helse. Sondre var på Elsk under skytingen og forteller om hans relasjon til London pub. Han kjenner mange som var tilstede og mener at hans holdning til pride har endret seg.

LOGG

Dette intervjuet ble gjennomført 06.09.22. Shannon Dinneen intervjuet Sondre Gevelt i Oslo om hvordan han mener at pride er viktig for å oppnå rettigheter, hvordan han opplevde skytingen ved London pub, og hans arbeid innenfor seksuell og mental helse. Sondre var på Elsk under skytingen og forteller om hans relasjon til London pub. Han kjenner mange som var tilstede og mener at hans holdning til pride har endret seg.

00:00:20 Pride er viktig for å oppnå rettigheter

00:01:20 Pride er en stor glede

00:02:15 Var på Elsker under skytingen

00:03:34 London pub er et trivlig sted

00:04:11 London pub har ikke endret seg

00:05:30 Paraden i år var viktigere

00:07:05 Følte aldri på frykt

00:07:30 Ble delt ut roser under paraden

00:09:00 Den viktigste paraden han har gått i noen gang

00:10:20 Viktigheten endret seg

00:10:40 Svarte på hvorfor vi trenger pride

00:12:45 Har alltid følt seg akseptert

00:13:00 Skulle stå på flåte

00:13:30 Jobber for bedre seksuell og mental helse

00:16:00 La merke til tilskuere

00:17:13 Paraden viser at vi ikke gir oss

00:17:33 Ble overasket over hendelsen ved London pub

00:17:50 Skulle ønske at han var sammen med de som ble utsatt

00:18:20 Kjenner mange som var tilstedet

00:20:33 Holdningen til Pride har endret seg

00:22:15 Tenker å være på flåten neste år