Gry Råkil

Ida-Serine intervjuet Gry Råkil (f.1970) om hennes forhold til Oslofjorden. Gry har vokst opp med hytte på Hvaler og sier selv at hun nærmest bodde i vannet fra hun var veldig liten og alltid har vært glad i sjøen. Som ung voksen begynte hun å dykke og har dykket både i Norge og i utlandet. Gry har observert mye søppel på sjøbunn under dykketurer og syns det er trist. Hun tror vi er blitt bedre på søppelhåndtering i nyere tid. Gry er ikke veldig redd for klimaendringene, men tror vi kommer til å se endringer i blant annet artsmangfoldet.


LOGG:

00:27 hytte på Hvaler - alltid vært veldig glad i vannet, begynte etterhvert å dykke

01:30 færre kråkeboller, færre sjøpølser, mindre tare

02:10 mer forurensning og varmere vann

02:31 klimaendringene er litt skremmende, tror det skjer fortere enn vi tror

03:00 store bedrifter sitter på ansvaret

03:42 mye fokus i media, kanskje litt skremselspropaganda

04:40 veldig sammensatt problem

05:17 stillehavsøsters

06:00 begynte å bli et tema på 80-tallet og har økt siden da

06:17 forbudt å fiske torsk

07:10 mer kontroll på skip og evt. fremmedarter som kommer på skrog og i ballastvann

08:00 mer båttrafikk på sjøen

08:40 forsøpling på sjøen, litt flinkere i dag enn før

09:40 havnerydding med dykkerklubben

10:10 trist å se søppel når man dykker

11:30 kommer nok til å dukke opp nye fremmedarter og flere arter som forsvinner

12:02 håper ikke det blir veldig mye verre for fremtidige generasjoner

12:40 må bli mer opplyste, mer bevisst

13:50 Iddefjorden var død, der kom livet tilbake, så det går ann