Helge Løvskar

Helge er vokst opp i en bygd på Vestlandet, omringet av mye vann. Han prøvde seg på fotball og piano, men det var livet under overflata som trakk interessene hans sterkest. Etter at moren ble lei av å passe på Helge under vann fikk han fridykkerkurs. Var først en hobby, men senere satset han mer på interessen og ble fridykkerinstruktør. Dykket litt i Oslo når han flyttet hit, men det var “dødt”, men så oppdager han at man finner liv om man ser litt nøye etter. Ønsket å engasjere andre, starter en dykkerklubb. Den rike tareskogen som finnes på Vestlandet sammenlignes med en ørken i Oslofjorden, men det er ikke så dødt som han først tenkte da han kom til byen. I forhold til andre storbyer i verden, hvor du ikke engang kan være i vannet, er kanskje ikke Oslo det verste utgangspunktet, men det er tydelig at tett befolkning har store konsekvenser og han er skuffet over at det har gått så langt.


Han mener det bestemt har skjedd en holdningsendring og trekker frem strandrydding og byplanlegging som eksempler. Vi ser ikke lenger på havet som en dumpeplass.


Selv om Helge ikke kjenner klimaendringene direkte på kroppen kan han bli skremt av den store forståelsen av hva som skjer. Han ser på sin rolle, hvor han oppfordrer og fasiliterer til at alle slags mennesker kan komme seg under vann og oppleve livet som er i fjorden er viktig. Han har en “vanlig” jobb og driver miljøengasjementet på tiden utenfor jobb.


LOGG:

00.01.04 Oppvokst i en bygd på Vestlandet, omringet av vann

00.01.43 Oppslukt av livet under vann

00.01.53 My liv i havet på Vestlandet, brisling, villaks,

00.02.38 Startet med fridykking og ble etterhvert instruktør

00.03.35 Tok med fridykking til Oslo, dødt i fjorden

00.04.30 Finner liv i Oslofjorden om man ser nærme etter, brisling

00.05.00 Starter fridykkerkrs og klubb i Oslo

00.06.31 Rik tare skog på Vetslandet, mangler i Oslofjorden, mindre fisk

00.07.00 Næringsalter, vannkvalitet

00.08.10 Mye folk i byen påvirker livet i fjorden

00.08.56 Stor kostnad å rense vann

00.09.51 Tanker om Oslofjorden som ørken

00.10.48 Samenlignet med storbyer i andre land er Oslofjorden et godt utganspunkt

00.12.00 Norsk dykkerforbund

00.12.33 Marint avfall, fiske, spøkelsesfiske, industri

00.13.06 Holdningsendring med strandrydding som eksempel

00.13.44 Politikk og byplanlegging

00.15.08 Nytenkning tar tid og starter med en liten gjeng i motbakke, så bikker det over topp punktet

00.16.17 Opplevelser av klimaendringer

00.17.58 Ser på sin rolle er viktig, fridykkerkurs

00.22.32 Bekkelagstunet, Fjordskolen

00.24.56 Nysgjerrighet og inntersse må trigges hos barn, forsent når man er voksen

00.26.20 Fremtidens beslutningstakere

00.26.58 Hvem har ansvaret?

00.27.26 Norge som kystnasjon

00.28.00 Formidling

00.28.27 Fredning av torsk

00.29.50 Hvalrossen Freya

00.33.30 Tiden fremover, neste generasjoner, Golfstrømmen, energikrise

00.36.07 Kjøpte seilbåt og bor i den for å være nærmere sjøen