Lars Råkil

Ida-Serine Brynildsen intervjuet Lars (f. 1968) om hans forhold til Oslofjorden og om de endringene han eventuelt har sett eller opplevd i forbindelse med klima- og naturendringene i området. Lars har vokst opp med sommerferiene i Skjebergkilen, fiska og bade og generelt vært mye ved sjøen. Lars er ikke redd for fremtiden på egne vegne, men litt bekymret for barna og fremtidige generasjoners fremtid. Han syns godt det kunne vært innført strengere regler.


LOGG:

00:28 sommerferier i Skjebergkilen hele livet

01:03 fikk "alt", hvitting, torsk, rødspette ved Kjerringholmen, lite makrell

01:58 skyldes endringen kanskje overfiske

03:35 mer sel nå enn før

04:30

05:10 hvis endringene vi ser skyldes menneskelig aktivitet er det på tide at vi gjør noe

06:30 ikke personlig redd for klimaendringene, jeg er nok borte før det blir helt krise, litt bekymret for fremtidige generasjoner

07:00 mer tørke, mer ekstremvær er mulige endringer som kan komme

08:35 ansvar for klimaendringene har vi alle sammen, det går vel tilbake til den industrielle revulosjon

09:42 fremtdige generasjoner må rydde opp

10:58 skarven har kommet, den var ikke her før (sjøfugl)

11:34 måkene er nesten borte fra kysten og har flyttet seg innover i landet

13:27 mer regn når det regner, mer vind både oftere og kraftigere, mindre snø

15:00 været er nok varmere siden det er mindre snø, jeg vet at brøytekantene var høyere før

15:50 ble snakk om i det offentlige rom for 15 år siden ca.

17:20 restriksjoner på torskefiske

18:10 totalfredning på torsk - fornuftig

19:30 Stillehavsøsters - bør ha på badesko når man bader

21:10 endringer i oppførsel på sjøen, flere båter, store og raske

23:15 tenker at det burde vært strenger båtførerregler

24:30 sannsynligvis enda flere båter i fremtiden