Anett Strandvik Pedersen - om frisørsalong

Publiseringsdato: 02.jul.2020 08:30:21

Anett Strandvik Pedersen jobber til daglig som frisør i Drammen og kan fortelle om ganske store inngripen i livet sitt som følge av korona pandemien. Ettersom man i frisøryrket kommer veldig nære kundene sine fysisk ble de ganske tidlig beordret å stenge, og måtte sammen finne ut av hvordan de kunne få hjelp av NAV til å få dekket arbeidsinntekten sin. Anett forteller at dette førte til et bedre samhold på jobb hvor flere kolleger jobbet sammen for å finne ut av systemet, men at det samtidig hadde ganske stor inngripen i livet hennes da hun er aleneforsørger for to barn. Hun måtte derfor legge om flere rutiner i livet sitt, og avbestilte blant annet tv og treningssenter abonnement. I tillegg til dette er moren til Anett kreftsyk for andre gang, og det opplevdes ikke godt å ikke kunne besøke eller klemme på hverandre under pandemien. Hun ønsket derfor å teste seg for covid-19, men fant fort ut at det ikke var mulig med mindre man hadde symptomer. Til slutt kan Anett fortelle om sore endringer i hygienerutinene på jobben sin, noe hun kommer til å bli med oss inn i fremtiden.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 15 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.