Anne Grønli

Anne Grønli- Korona - Memoar
Intervju 24.02.2021 med Cathrine Hasselberg
Anne jobber til daglig på Drammen videregående skole, og elsker jobben sin. Men da pandemien kom ble arbeidshverdagen helt forandret og både hun og kollegen hennes måtte omstille og tilpasse seg.

Les meir

Først ut var en raskt digitalisering av skolehverdagen, som i Anne sitt tilfelle inkluderte å finne ut av hvordan hun kunne undervise de ca 150 elevene hun har ansvar for. Løsningen ble at ca halvparten ble plassert i et klasserom, og den andre i et annet, mens en tredje gruppe av de som enten var syke eller i karantene ble undervist digitalt hjemmefra. Anne beskriver dette som et pedagogisk mareritt og er bekymret for læringsutbyttet til elevene. I tillegg til dette er hun også bekymret for elevenes psykiske helse, og kan fortelle at flere ungdommer ble oppriktig lei seg av å ikke få komme på skolen, og antall elever som søker hjelp hos helsepleier er mye høyere enn før pandemien.

Anne beskriver at hun har vært både rasende og oppgitt på myndighetenes valg i denne pandemien, og reagerer spesielt på lærernes plass i vaksinekøen, ombygging av skolen under pandemien og innføring av nye læreplaner og -plattformer, midt i en allerede krevende hverdag. At lærerne ble definert som et samfunnskritisk yrke ser hun ingen fordeler med, det har kun ført til mer jobb og forpliktelser, uten at de har fått noe igjen for det.

Avstanden mellom de som jobber på skolene og stortinget ser ut til å bli større og større, sier Anne, og løsningene som politikerne kommer med passer ikke inn i deres hverdag. Anne mener vi burde enten vært på rødt nivå hele tiden, eller vært på skolen, men at å bytte frem og tilbake ikke er bra for hverken elevene eller lærerne. Etter pressekonferanser og diverse medieoppslag blir elevene usikre på hva som skjer fremover, og tar selvfølgelig kontakt med sin nærmeste kontaktlærer. Problemet er at lærerne selv ikke har oversikt over de ulike endringene, og dette fører bare til mer forvirring og usikkerhet.

Til slutt forteller Anne at hun i fremtiden kommer til å huske da Erna Solberg og Guri Melby var med i en digital klasseundervisning i begynnelsen av pandemien, men at denne timen ikke var representativ for hvordan hverdagen er ellers. Der elevene vanligvis har kamera av, stilte de denne dagen opp med skjorter og fine frisyrer, og Anne syns det var synd at de ikke fikk oppleve hvordan det faktisk er, at de bare fikk et glansbilde.

Anne ble intervjuet av Cathrine Hasselberg på google meet den 24.02.2021.