Asbjørg Norunn Betten - mer om å jobbe i NAV

Publiseringsdato: 13.jun.2020 09:51:45

Asbjørg Betten er Nav-leder i Aure, men er for tiden omdisponert 50% til å arbeide med saksbehandling av dagpengesøknader. Hun kan fortelle oss at både hun og kollegene hennes ikke var så bekymret for korona viruset i begynnelsen, men at de etterhvert skiftet mening ettersom myndighetene innførte strengere smitteverntiltak. Kontoret til Asbjørg opplevde å måtte holde helt stengt i to måneder, selv om de innførte smitteverntiltak som å desinfisere pulter og holde avstand. Noen av smitteverntiltakene vil følge kontoret også i fremtiden, men den største endringen har kanskje kommet med den digitale tilstedeværelsen og kommunikasjonen med brukerne som har fått stor oppsving under pandemien.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 12 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.

https://vimeo.com/