Bente Solum - om å jobbe i NAV

Publiseringsdato: 02.jul.2020 08:11:10

Bente Solum jobbet før pandemien med arbeidsavklaringspenger og tiltakspenger, men når pandemien kom til Norge måtte hun flyttes over til å behandle dagpengesøknadene som det bare ble flere og flere av. Bente kan fortelle om økt jobbpress på alle avdelingene hos NAV, selv om de tidlig ansatte 15 nye personer for å hjelpe til med arbeidsmengdene. Av smitteverntiltak er det også på kontoret deres satt frem antibac, og de blir oppfordret til å holde avstand. Bente forteller at hun selv ikke var engstelig for å bli smittet av viruset, men har heller brukt mer energi på å behandlet så mange søknader som mulig så folk skal slippe å gå og vente på svar lenger enn nødvendig.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 15 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.