Birgit van der Lans - om trossamfunn

Publiseringsdato: 02.jul.2020 09:19:48

Birgit jobber for det norske Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og kommer inn på hvordan ulike medlemssamfunn ble stilt foran store omstillinger pga. smittevernreglene og avlyste arrangementer. Det å ikke kunne samles i fellesskap har skapt mange utfordringer. Birgit beretter om en unik og uvant situasjon og at det for henne var hektiske arbeidsdager, der det var viktig å få ut nok informasjon til gruppene på en god og rask måte. Privat fortonet denne tiden seg for henne imidlertid mindre utfordrende og hun forteller at hun opplevde det som svært overraskende hvor fort hun ble vant til denne unntakssituasjonen.

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 16. juni 2020 og intervjuer var Sara Kohne.