Maylinn byrknes

Alversund

Alversund er ein landkommune i Nordhordland. Der er lite folk å sjå til vanleg, så det er vanskeleg å sei om det er mindre folk å sjå ute under koronapandemien. Men i turløypene er der litt forskjell. Ikkje at der er så mange fleire enn elles - men at dei går rundt kvarandre i store sirklar (to meter) på vegen. Alle veit kvifor - og det gir ei slags kjensle av fellesskap. Dette er ei av mange refleksjonar som Maylinn Byrknes gjer seg i denne videokonferansesamtalen. Ho har sjølv gjort liknande intervju med telefon, og så sant dei ho har intervjua samtykker, vil ho dela dei samtalane også på Minner.no.

Maylinn Byrknes https://minner.no/tema/korona/1697

Intervjuar er Bjørn Enes ved Memoar.


Dette videoen er avpublisert etter avtale med forteljaren