Anna Victoria Fredriksen - om å studere

Publiseringsdato: 08.mai.2020 07:54:14

Victoria studerer juss i Bergen. Det er mye skole, men hun tar det ganske greit. Det negative med den nye tiden i forhold til studiene er motivasjonen for å lese, men det positive er at presset om å alltid møte opp er lettet på. Ellers går dagene til å lage kreative middager og å ikke “råtne” innendørs, som hun kaller det. I tillegg har hun ryddet veldig mye, og grunnen tror hun er fordi at folk liker å ha kontroll på ting. Så når en ser at det blir rent og mer orden etter en dag, så trives folk. Likevel savner hun å kunne møte opp på volleyballbanen og å dra på Fellesverket. Til slutt så håper Victoria at når samfunnet åpnes igjen så vil en ikke møte en vegg, en barriere, når hun endelig møter vennene i grupper på mer enn fem stykker.Intervju: Maylinn Hovengen Byrknes.

Videoen er avpublisert

Denne videoen er a publisert, men er i arkiv. Etter avtale med intervjuobjektet kan forskarar eller andre med aktverdige formål som ynskjer tilgang til intervnuet, ta kontakt med Memoar (Post(a)memor.no).