Gøril Grindhaug - om å være døv i koronaens tid

Publiseringsdato: 02.jul.2020 08:00:28

Gøril er som mange andre nordmenn døv, og det kan by på sine utfordringer. Men selv synes hun at det har vært bra med informasjon for døve fra myndigheten ang smitteverntiltak. Hun jobber som tegnspråkkonsulent og på sykehjem. I koronatiden må hun som tegnspråkkonsulent gjøre undervisningen gjennom en skjerm, noe som er nytt og utfordrende ettersom hun ikke fysisk kan rette på personen. Hjemme har hun en datter som går siste år på ungdomsskolen, og sånn sett er hun heldig som har store barn som kan klare seg selv uten at hun må ta rollen som lærer. Men skulle hun bli syk, så kan ikke Gøril bruke tolk på grunn av smittefaren. Det er forskjellig hvordan man praktiserer det fra lege til lege, og noen tolker er redde for smitte og ønsker å gjøre det gjennom en skjerm. Men skulle personen være avhengig av tolk så må tolken bruke munnbind og smittefrakk. Det gjør det vanskelig for døve å kommunisere fordi leppene er dekket til. Ellers er Gøril en aktiv dame som elsker å gå i fjellet, og nå med så mye tid kan hun endelig få testet ut og lært seg nye teknikker og øvelser innen yoga.

Intervjuer: Maylinn Hovengen Byrknes