Beate Heide

Publiseringsdato: 11.des.2020 09:37:55

Beate Heide beskriver livet sitt som svært sosialt før korona pandemien kom til Norge, og merket det fort på sin sosial omgangskrets når det virkelig ble alvor. Hun kan fortelle om venner som ikke lenger kunne eller ville ta imot frukt, og et sosialt liv som skrumpet inn og flyttet seg over på nettet istedenfor. Beate har et globalt perspektiv på pandemien og er veldig opptatt av og godt kjent med FN´s bærekraftsmål, og trekker stadig frem viktigheten av å ikke glemme at det finnes også andre vaksine-kriser i verden som vi ikke må glemme.

Av forbruksvaner som er endret innrømmer Beate at hun handler opp til to ganger i uka, men at tiden og hvordan hun benytter seg av bibliotekene sine tilbud har endret seg drastisk. Der hun før kunne rusle rundt blant hyllene for å finne nye ting å lese, er hun nå mye mer målbevisst og planlegger alt hun skal ha før hun kommer dit.

Siden Beate er veldig glad i å reise var det kjedelig å måtte se en den ene turen etter den andre bli avlyst, men på slutten av intervjuet kommer hun også inn på at vi nok må tenke ganske annerledes på ferier og reising etter pandemien er over. Hun mener at vi kan ikke ta for oss på samme måte vi har gjort hittil, og foreslår “saktereiser” som et nytt begrep og mulighet for å reise og se verden.

Beate ble intervjuet over videokonferanse 11.11.2020.