Inger Hilde Trandem

Inger Hilde Trandem - Korona - Memoar

Intervju 22.11.2021 med Cathrine Hasselberg
Inger Hilde Trandem jobber 40% som kommuneoverlege i Tromsø -den byen som hadde det første korona smittetilfellet i Norge.

Les meir

Hun kan fortelle om mye usikkerhet i begynnelsen, både i forhold til hva slags virus det var de måtte forholde seg til, men også hvilket iltak de skulle iverksette i forbindelse med den. Det ble viktig å finne en god balanse i totalbelastningen, og byen ble tvunget til å tenke annerledes blant annet når det kom til karantene tiltak. Søringkarantene ble et nytt ord i forbindelse med dette, men Inger Hilde er tyeig på at dette var en karantene som nok ble litt misforstått av ulike folk. Egentlig gjaldt karantene også for folk i nord som skulle reise sørover, og ikke bare for søringer som skulle nrodover.


Akkurat nå er Tromsø midt i en smittetopp, men Inger Hilde tror de er på vei til å få stabilisert situasjonen nå. I forbindelse med dette forteller hun om at det kan være vanskelig med de ulike avveiningene de må gjøre for å forsøke å stoppe smitten samtidig som folk må få leve sine liv som normalt. Det er ikke hensiktsmessig å ha for mange tiltak, samtidig som man ikke kan slippe opp for mye. Dette skaper daglige utfordringer.


Fra før av hadde Tromsø en pandemiplan, men den viste seg å ikke være fullt så relevant som man skulle ønske, forteller Inger Hilde. Planen ble utarbeidet når svineinfluensaen herjet, men siden den ikke kom til Norge så fikk vi ikke gjort oss de erfaringene vi har gjort oss nå, og planen var mangelfull. Av hva vi tar med oss videre nevner Inger Hilde at vi nok kommer til å vaske henda oftere fremover, og at vi alle har en større forståelse av at vi har smitte rundt oss i samfunnet hver dag, og dermed bli mer påpasselige når det gjelder smittevern. I tillegg håper hun at det vi kan fortsette med digitale møter så flere slipper å reise over lange avstander for å holde kortere møter.