Ingrid Riksfjord - om heimekontor og humør

Publiseringsdato: 26.mai.2020 11:41:43

Ingrid Riksfjord jobbar som teiknspråktolk, og har hatt heimekontor sidan byrjan av mars. Kortare reisetid til og frå jobben har gitt henne meir fritid, men restriksjonar innført i samband med koronakrisa set grenser for kva ho kan nytta tida til. Ho fortel oss om kva ho saknar mest, og kva ho gler seg til å gjere når restriksjonane blir oppheva, og filosoferar kring hennar oppleving av fenomenet sosial avstand, og korleis det påverkar humør og helse.

Opptaket blei gjort 5. mai. Intervjuar var Johan Knutsen.