Kristin Lian - om jobb i gravferdsbyrå

Publiseringsdato: 13.jun.2020 09:56:31

Kristin Lian har jobbet i over 20 år i det familiedrevne begravelsesbyrået M. Jacobsen sammen med mannen sin. Da covid-19 kom til Norge forteller hun at begravelsesbransjen allerede hadde gode rutiner på plass i tilfellet trykket skulle bli veldig stort, og at de samarbeider godt og var klare til eventuelt å hjelpe hverandre. Hun kan også fortelle om seremonier som er annerledes enn før, hvor stoler må stå med 2 meters avstand til hverandre og at mange har synes at akkurat den delen har vært litt vanskelig. Ellers har de aller fleste derimot utvist stor forståelse for de forskjellige smitteverntiltakene som har blitt innført, og de fleste har gitt uttrykk for at seremoniene har vært gode å ha selv om de har vært litt begrenset. Kristin kan også fortelle om en helt spesiell opplevelse i en begravelse hvor barnebarnet ikke fikk komme inn i kirken grunnet karanteneregler, og endringer i måten å hilse på hverandre på.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 12 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.