Lise Haaland - om bibliotek

Publiseringsdato: 05.mai.2020 06:29:24

På Hovedbiblioteket i Bergen har det vore ein periode med boblande kreativitet. Mange idear som kanskje ville ha kome opp ein gong uansett, har kome opp frå den eine dagen til den andre. Dette kjem til å setje sterke spor. Men det har vore eit savn å berre treffe kollegaer på skjerm. Etter arbeidsmøter har dei ofte blitt sitjande ein heil time i "digitale kaffeslabberas" fortel leiar av Lokalhistorisk avdeling, Lise Haaland i denne nettsamtalen med Bjørn Enes frå Memoar. Verktøyet som er bruke et Google Hangouts.Lise Haaland: https://minner.no/tema/korona/1692