Margrethe Kolstad Brekke - om å jobbe som kunstner

Publiseringsdato: 02.jul.2020 09:29:49

Margrethe har nylig flyttet til Rjukan og hun fremstiller begynnelsen av korona-situasjonen som en tilstand preget av mange lag av reaksjoner. Hun opplevde spesielt de strukturelle endringenes hastighet som overraskende og beskriver disse som mulighetsgivende for en raskere bærekraftig omstilling, et tema som hun er svært opptatt av i kunsten sin. Margrethe forteller også om mer tid i hverdagen, blant annet pga. utsatte utstillinger og nye former for digital kunstformidling. Mer tid gav henne mer rom til å kunne reflektere over nye og mer konstruktive spørsmål knyttet til produksjonen og opplevelsen av kunst. Samtidig som hun beretter om en annen bevissthet omkring bruken av internettet.

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 17.juni 2020 og intervjuer var Sara Kohne

! Opptaket er preget av noe gjenlyd !