Martin Gustafson om isolasjon

Publiseringsdato: 02.jul.2020 08:20:00

Martin Gustafson har jobbet ved NAV arbeidslivssenter i Oslo siden 2014, men ble pga pandemien raskt omskolert og flyttet til å behandle søknader om dagpenger. Martin har mange interessante observasjoner om hva pandemien har gjort med oss som arbeidere, hvorfor isolasjonen har føltes så vanskelig og ikke minst har han mye omtanke for de som er utenfor arbeidslivet ellers og opplever denne formen for isolasjon daglig. Her kommer han også med mange forslag på hva som kan være viktig å ta med videre for bedrifter når det gjelder å ansette folk med forskjellige behov for eksempel. Martin kan fortelle om endringer i hverdagen, som for eksempel endrede handlemønstre, tap av sosialt liv og kommunikasjon i et parforhold når begge må jobbe på hjemmekontor.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 15 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.