Kristin Margit Nystad-Erichsen - Om å jobbe som sykepleier

Publiseringsdato: 23.mai.2020 07:05:09

Kristin Margit Nystad-Erichsen er utdannet sykepleier og jobbet på lungeavdelingen på Drammen sykehus da koronapandemien kom til Norge. Hun kan fortelle om endring i smittevernsvaner og lengre dager på jobb med lite kompensasjon i form av tillegg til lønn eller lignende, i tillegg til endringer i egne vaner. Kristin forteller også om hva hun syns om at Norge stengte barnehager, skoler og at flere måtte ha hjemmekontor, og peker på manglende beredskapslager og få intensivsykepleiere som utfordrende. Til slutt nevner hun flere endringer hun ønsker seg i fremtiden. Intervjuet ble gjort som videokonferanse 20. mai 2020. Intervjuer var Cathrine Hasselberg fra Memoar.

Intervjuet er inntil videre sperret med passord og bare tilgjengelig for forskning.