Corina Roeder

Publiseringsdato: 27.nov.2020 12:40:15

Da korona pandemien kom til Norge befant Corina seg allerede i en form for krisetilstand da moren plutselig døde og hun selv sto midt i et samlivsbrudd. Med alt som foregikk rundt henne innrømmer hun at det var vanskelig å følge med på utviklingen av pandemien, og ble derfor litt sjokkert når Norge ble stengt ned den 12.mars 2020. Selv om alle ble beordret på hjemmekontor ble hun og en kollega sittende på kontoret til arkitektfirmaet hun jobbet for, men de forsto etterhvert at også de måtte begynne å jobbe hjemmefra. Etter dette opplevde Corina en stor ensomhet. Hun syns det var forferdelig å ikke få klemme på sine venner, reise til hjemlandet Sveits for å møte familie, eller generelt omgåes med andre mennesker. Midt i denne ensomheten og frustrasjonen bestemte hun seg for at hun måtte gjøre om på noen vaner og begynte derfor å løpe hver morgen før frokost, noe som har gitt henne en ny styrke og bedre kontroll i hverdagen. I dag er hun stolt over endringene hun har fått til og opplever den nye nedstengingen som mindre belastende både fordi hun har fått på plass nye rutiner, men også fordi hun endelig har fått egen leilighet etter samlivsbruddet, og føler seg tryggere generelt.

Av endringer ellers i livet og samfunnet peker Corina på at hun nok ikke kommer til å reise på samme måte som før. Hun ser ikke lenger behovet for en helgetur til Paris, og tror nok hun vil feriere mer i Norge, og kanskje enda mer i Oslo. Til slutt nevner hun at i tillegg til håndhygiene, bruk av sprit og mer trening utendørs, så tror hun også at arkitekturen komme til å endre seg. Corina tror at vi kommer til å bygge størrelsesmessig mindre kontorbygg i fremtiden siden man ser at det er mulig å jobbe hjemmefra i større grad enn før, samtidig som privatboliger nok kommer til å dreie seg mer rundt fellesskap, både sosialt og profesjonelt, enn tidligere. Corina ble intervjuet på videokonferanse av Cathrine Hasselberg fra Memoar den 20 november 2020.