Rigmor Lukkassen

Publiseringsdato: 08.jan.2021 13:55:35

Rigmor Lukkassen jobber som avdelingsleder for renhold ved Universitetssykehuset i Oslo og har til daglig ansvar for mer enn 400 medarbeidere. Allerede før nedstengningen av landet merket renholderen bedre enn andre at det hadde kommet et nytt virus til landet da øyeavdelingen opplevde smitte og de måtte inn og desinfisere hele bygget. Etter dette ballet det på seg og Rigmor satt i telefon hele dagen for å koordinere renhold av ulike soner for å sørge for at smitten ikke spredte seg videre. Rigmor beskriver de første månedene frem til april som svarte da hun fikk telefon på telefon om nye smittetilfeller og det var hennes ansvar å skaffe til veie nye renholdere som kunne komme inn og desinfisere store arealer i sykehusbygningene. Det er en massiv jobb, og hele teamet følte på en uendelig stolthet da mediene meldte at renholderne hadde klart å stoppe spredningen og gjort avdelingen trygg for ansatte og pasienter igjen. Det samme gjelder da renhold ble definert som et samfunnskritisk yrke; Rigmor forteller at hun så flere medarbeidere bli stoltere av å si at de jobbet som renholdere, og hun sitter selv igjen med en følelse av enorm stolthet for hva de har fått til i denne perioden.

I tillegg til dette kan Rigmor fortelle om ulike smitteverntiltak, rutiner og arbeidshverdager som har endret seg, ny lærdom og kompetanseheving. Samtidig gir hun oss et godt innblikk i samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene på sykehuset og et eksempel på god galgenhumor idet en ansatt har blitt omdøpt Corona kongen. Det Rigmor vil huske best fra denne perioden er den enorme kompetansebyggingen de har hatt når det gjelder opplæring og kommunikasjon, samt den nye stoltheten som nå preger både henne og de ansatte.