Ronny Lundell - om jobb på gjenbruksstasjon

Publiseringsdato: 13.jun.2020 10:02:13

Ronny Lundell jobber som driftsleder ved Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo. Han kan fortelle at pandemien har hatt noen positive, og noe negative resultater på arbeidsdagen. Det positive er at de på gjenbruksstasjonen har blitt mye bedre på å kommunisere over radio samtidig som de også har fått ny respekt for hverandre og generelt bedre arbeidsmiljø. Det negative med pandemien har vært at alle som ble permitterte eller fikk hjemmekontor tok seg tid til å rydde i alle boder, hager og kjellere de har, og kjørte direkte til gjenvinningsstasjonen med det. Dette førte til lange køer på opptil halvannen time utenfor gjenbruksstasjonen, og de måtte få hjelp av politiet til å dirigere trafikken da det ligger en rundkjøring der som blant annet ambulansen bruker. Ronny synes folk burde ha tatt litt mer hensyn, både til de som jobber på gjenbruksstasjonen, og pandemien ellers, men han har også merket seg noen endringer som går på at folk naturlig holder mer avstand, og det er mindre kroppskontakt gjennom håndhilsing og lignende. Det var litt problemer med lyden underveis.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 12 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.