Shirin Falahi og Bjørg Holmen - om samhold på sykehuset

Publiseringsdato: 02.jul.2020 09:05:47

Shirin og Bjørg jobber som henholdsvis renholder og leder for renholderne ved Drammen sykehus og kan fortelle om flere endringer i jobbhverdagen sin som konsekvens av covid-19. De har begynt å benytte seg av mer smittevernsutstyr enn vanlig, blant annet tre lag med hansker, samtidig som de har innført nye vaskerutiner og regler. Flere renholdere har opplevd å få en mer hektisk jobbhverdag da vaskeområdene har blitt utvidet, blant annet må alle kontaktpunkter vaskes daglig, i tillegg til at de har måtte ansette flere renholdere for å få det til å gå rundt. Samholdet har blitt sterkere mellom alle avdelingene på sykehuset, og Shirin og Bjørg opplever at de får mer forståelse for jobben sin nå enn tidligere. Intervjuet ble gjort som en videokonferanse den 19.06.2020, og intervjuer var Cathrine Hasselberg.