Stein Øberg om historielag:

Publiseringsdato: 05.mai.2020 06:26:37

Dette opptaket er ein samtale mellom Bjørn Enes frå Memoar pg Stein Øberg. Samtalen handlar om å drive aktivt historielagsarbeid når alle arrangement og alle arbeidsmøter brått blir avlyste - med bratte læringskurver og mengder av nye idear som resultat. Opptaket er uredigert, gjort i videokonferansetenesta Google Meet. Det er ein del av prosjektet Korona.memoar.no som handlar om å samle munnlege bidrag til Folkemuseets minneinnsaming om koronapandemien.Stein Øberg: https://minner.no/tema/korona/1663