Tom Skauge - om minoritetar

Publiseringsdato: 05.mai.2020 06:42:45

Høgskulen på Vestlandet har nærast blitt revolusjonert dei siste vekene. Så å seie alt foregår nå digitalt: Undervisning, eksamenar, administrative møter - og sosialt liv. Det er oppdaga mykje som kjem til å leve vidare. Men maskinar kan aldri erstatte kontakt mellom levande menneskje, seier Tom Skauge i denne samtalen med Bjørn Enes frå Memoar. Han har gjort ein annan viktig erfaring og: Som far til ei vaksen psykisk utviklingshemma dotter har han sett eit glimt av at det kan vera vanskeleg å vera annleis i krisetid. Det blir laga sterke reglar for det kollektive - då er det lett å gløyma minoritetar som ikkje fullt ut kan ta del i det kollektive.Tom Skauge: https://minner.no/tema/38/1698

Intervjuar er Bjørn Enes.