Unn Catodatter Fyllingsnes - om heimekontor

Publiseringsdato: 05.mai.2020 06:36:17

Då landet brått stoppa opp, vart den store forskjelen for Unn at huset vart fullt av folk. Sjølv var ho vand med heimekontor - ho er frilansar i arbeid med mange og ulike prosjekt, og arbeidet blei i stor grad gjort frå heimekontor. Nå blei huset fullt av både mann og born som skulle jobbe heimefrå. Effektiviteten gjekk dramatisk ned. Dette er eit munnleg bidrag i form av opptak av ein samtale mellom Unn Cato Fyllingsnes og Bjørn Enes den 16. april 2020. Programvaren som er brukt er Google Hangouts. Unn Catodatter Fyllingsnes https://minner.no/tema/korona/1691