Om Norgesdokumentasjon

Sist på 1990-talet gjorde Sandefjordsmannen Jan Eidi og ei rekke samarbeidspartnarar i prosjektet Norgesdokumentasjon, intervjuopptak med primærkjelder til norsk krigshistorie 1939-45. Han fekk aldri avlevert dette materialet til noko offentleg arkiv slik han ynskte, men i 2009 overleverte han det til Bjørn Enes som då var leiar av Stiftelsen Neveragain, som samla og dokumenterte munnleg kjeldemateriale om norsk og europeisk krigshistorie. Heller ikkje Stiftelsen Neveragain fekk avlevert sitt materiale, og stiftinga vart avvikla i 2010. Alt materialet var overlevert til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Memoar vil gjerne gjera alt dette materialet tilgjengeleg på nett og avlevert til offentleg arkiv, slik avtalen var med Jan Eidi, og slik han hadde lova dei han intervjua.

Prosjektet presenterte seg sjølv slik:

Dokumentasjonsprosjektet "Norge under okkupasjonen"

Arbeidet startet i 1994 med delprosjektet "Norge under okkupasjonen". Foran Frigjøringsjubileet i 1995, intervjuet norsk skoleungdom 12.221 personer over 65 år med 90 spørsmål. Selve registreringsarbeidet ble utført under ledelse av Bjørn Balstad, Gallup A/S. I samarbeid med 361 ordførere i Norge, kartla dessuten 1.350 lokalkjente personer tyskernes militære og sosiale aktiviteter i 83 % av kommunene: Krigsanlegg, brakker, lager, flyplasser, administrasjonssteder, "soldatenheim", sykehus, bordeller, fangeleirer og gravplasser. Den landsomfattende dokumentasjonen fra dette arbeidet, mottok Riksarkivet 2/7-1996. Materialet er fordelt i 25 tema-rapporter. Går vi tettere inn på realitetene i noen av disse rapportene, finner vi eksempelvis en sosiologisk analyse av hvem 40.000 nordmenn i fangeleirene var. Arbeidstjenestens organisasjon i Norge med 84 leirer belyses. Nasjonal Samlings organisasjon med 54.651 medlemmer i 495 førkrigskommuner er solid dokumentert. Rapportene beretter blant annet også om hirdens oppbygning, om bonde- og faggrupper, om føreropplæring på Jessheim, om elitegymnas på Gjøvik og Inderøy, og om landssvikoppgjørets fengsler etter 9. mai 1945.

Norgesdokumentasjons videoprosjekt med 450 personer

Dette prosjektet har siden starten i 1997, i samarbeid med 102 kommuner, bedrifter og institusjoner i 19 fylker, gjennomført en historisk registrering gjennom 450 timelange videointervjuer med syv statsministre, 14 finansministre, politikere, ledere og kulturpersonligheter i Norge, inkludert 231 motstandsfolk og 42 fra tidligere Nasjonal Samling. De intervjuede har fortalt utførlig om blant annet oppvekst, levekår, påvirkningskrefter, utdanning, arbeid, og i tillegg gitt egenkarakteristikker samt sine oppfatninger i eksistensielle spørsmål. Arbeidet er utført i samarbeid med KUF, universiteter/høyskoler og andre, med prosjektleder Jan Eidi, Sandefjord, som ansvarlig. Neste prosjekt vil hete "Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig?".

(Tore A. Tollefsen. 1999)

Dei opprinnelege nettsidene til Norgesdokumentasjon er no borte. Men ein kopi av dei ligg på den amerikanske basen Archive.org - sjå her:

https://web.archive.org/web/20120204110844/http://www.norgesdokumentasjon.no/intervjuer.php

Fullstendig liste over heile intervjusamlinga finst her.

memoar arbeider for å publisere heile saminga "Norgesdokumentasjon"

Nils Gjerde

Eldsjela bak Norgesdokumentasjon, Jan Eidi, gav samlinga til Stiftelsen Neveragain i 2009. Den vart "fusjonert" med Stiftelsen Arkivet i Kristiansand i 2010, og samlinga er det, på kasettar og band grå "gamle dagar" før det vart mogleg å legge materialet på nett.

Arkivet og Memoar er samde i at heile samlinga bør gjerast tilgjengeleg for alle, og har ambisjonen om å få i gang eit samarbeid om dette hausten 2022.

På denne sida har vi publisert nokre av dei kopiane som Eidis samarbeidspartnarar har gitt oss:

Fridtjof Apelthun

Birgitta og Gabriel Nordanger

Gunnstein Kolstad

Finn Pettersen

Håkon Skiple

Egil D. Johansen

Magnhild Hannaas Larsen

Gunnar Habbestad